Погода і сільське господарство

Навряд чи існує інша область людської діяльності, в такий мірою пов’язана з метеорологічними критеріями, як сільське господарство. При всьому цьому якщо поширення сільськогосподарських культур на земній кулі і видів сільськогосподарської продукції в значній мірі визначається кліматом, то врожайність культур і продуктивність сільськогосподарського виробництва у великій мірі залежать від сформованих у даний рік критерій погоди.

Залежність сільськогосподарського виробництва від критерій погоди доволі непроста — не існує повністю хороших критерій, однаково придатних для всіх галузей сільського господарства і навіть для всіх вирощуваних у даній місцевості культур. У ряді випадків умови, відповідні для однієї галузі або для однієї сільськогосподарської культури, виявляються несприятливими для іншої галузі або культури. З цієї точки зору набуває принципового значення вірна орієнтація сільськогосподарського виробництва на розвиток таких галузей господарства та вигодовування таких культур, які доповнювали б один одного і в несприятливі для якоїсь з них роками були здатні заповнити втрати. Тут орієнтацію сільського господарства окремих районів на монокультуру специ вважають нераціональною. Але слід рахуватися і з іншими якостями економіки сільськогосподарського виробництва, і спочатку з соц, з інтересами країни в цілому, а не тільки лише даного району. Але, начебто там не було, не брати до уваги особливості клімату кожного району і коливання в критеріях погоди, конкретно позначаються на продуктивності сільськогосподарського виробництва, — не можна.