Податкове адміністрування є системою управління процесом оподаткування органами держ влади.

Під податковим адмініструванням (НА) слід усвідомлювати постійно розвивається жвавий процес, який координує всю роботу податкових органів в тих критеріях, які диктує сучасна ринкова економіка.

Податкове адміністрування — це діяльність спеціальних органів управління та державної влади, метою якої є виконання прийнятих законів по податках і зборах, також контроль функціонування системи оподаткування.

Від коректності та логічності дій в підсумку залежить успіх або біда бюджетно-податкової політики окремої країни.

До елементів податкового адміністрування відносяться:

— ієрархія або структура податкових органів;

— обов’язки та права податкових органів;

— встановлено порядок збору, обробки і контролю над податковою звітністю;

— надання пільг на сплату податків і запровадження відповідних санкцій;

— узагальнення та ведення податкової статистики, процес регулювання зовнішніх податкових відносин з іншими державами.

Податкове адміністрування на макрорівні повинно вирішувати наступні завдання:

— розглядати макроекономічні процеси оподаткування і створювати початкові дані для прогнозування їх майбутнього розвитку;

— оцінювати відмінності фактичних значень економічних макропоказників очікуваних, виявляти передумови невідповідності;

— проводити деталізовану (для найближчої перспективи) і концептуальну (для майбутньої перспективи) розробку та уточнення податкового законодавства.

Задачка НА на мікрорівні:

— впроваджувати прийняті податкові закони;

— забезпечувати щоденну діяльність органів податкової служби щодо збору до бюджету податків і зборів;

— розробляти і проводити організаційні заходи, що підвищують ефективність роботи податкових органів.

Під аспектом ефективності функціонування податкового адміністрування прийнято мати на увазі мобілізацію податків і зборів в тих обсягах, які відповідають науково-обгрунтованим при мінімізації витрат на підтримку функціонування податкової системи даного країни.

Податкове адміністрування в критеріях сучасності повинен безперервно дивитися за такими процесами:

  • стійким зростанням рівня мобілізації податків;
  • створенням прозорої та справедливої системи НА, в якій передбачено скорочення витрат платників податків на високоякісне виконання податкового законодавства і створенням для їх дуже комфортних критерій для сплати податків;
  • забезпеченням рівних і справедливих критерій оподаткування для таких юридичних осіб, які працюють на одному об’єкті господарської діяльності.

Принципи податкового адміністрування

Зараз НА базується на наступних головних принципах:

  • справедливість;
  • прозорість та передбачуваність;
  • ефективність.

Аналізуючи тенденції розвитку НА, можна прийти до висновку, що для заслуги найбільшого ефекту і стійкості податкового потенціалу слід проводити всеохопне реформування трьох взаємопов’язаних складових — системи бюджетування, податкової політики країни та податкового адміністрування.

Найближчим часом були проведені широкомасштабні заходи з реорганізації діяльності в органах податкової служби та здійснена розробка вбудованої моделі функціонування податкових органів. Підвищена увага приділена втіленню в практику принципу самоначісленія як такого механізму, що відповідає податковій системі просунутих країн світу. Якщо великий відсоток платників податків добровільно не робить власних обов’язків перед державою, то податкова система не в змозі вдало управлятися зі своїми зобов’язаннями. Податкове адміністрування буде відмінно тільки в цьому випадку, якщо воно грунтується на зрозумілій нормативно-правовій базі, налагодженої технології роботи, також точному поданні платників податків про те, що вони можуть чекати від системи оподаткування.