У сучасному світі жодна організація не може існувати і нормально працювати без керування людьми. Грамотні кадри дозволяють організації вирішувати поставлені перед нею завдання. Для того, щоб виховати кваліфіковані кадри, необхідно напружена робота професіоналів служби по роботі з кадровим складом, адже персонал як об’єкт управління просить сильно багато уваги і нідівідуального підходу.

Персонал — це все людські ресурси, якими володіє організація. Управління персоналом — це певна концепція і сукупність способів роботи кадрового менеджменту. Персонал як об’єкт управління є одним з декількох частин, фомірующіх систему управління персоналом. Інші елементи керування персоналом ресурси компанії, соц інфраструктура, форми навчання, стиль управління, організація праці, регламентація праці, мотивація і т.д.

Відділ по роботі з персоналом робить величезну кількість зобов’язань, головні функції служби управління персоналом:

— регламентація та оцінка діяльності службовців;

— відбір персоналу і допомога в адаптації на робочому місці;

— формування кадрового резерву, планування кар’єри;

— організація навчання і збільшення кваліфікації персоналу з ипользование різних форм і способів;

— мотивація персоналу;

— організація системи пільг і компенсацій;

— супровід і правове регулювання трудових відносин;

— оформлення кадрової документації;

Залежно від розміру організації кількість професіоналів по роботі з кадрами буде відрізнятися. Якщо колектив компанії складається з декількох чоловік, то досить буде прийняти всього одного спеца по роботі з персоналом. Організаційна структура служби управління персоналом — це зв’язок і співпраця підрозділів та окремих службовців, які роблять задачки по забезпеченню організації кадрами. Чим міцніше і природніше ці зв’язки між підрозділами, тим краще організована робота управління з персоналом, тому формування цих зв’язків — одне з пріоритетних завдань служби по роботі з персоналом.

Хоч якийсь служба управління персоналом переслідує головну мету — вчасно і оперативно забезпечувати компанію кваліфікованими фахівцями. Для заслуги цієї мети служба по роботі з персоналом вирішує ряд певних завдань:

  1. Аналіз кадрових потреб організації;
  2. Вербування сторонніх професіоналів / збільшення кваліфікації вже працюючих;
  3. Аналіз і коректування діяльності службовців;
  4. Формування і підтримка корпоративної культури.

Природно, що персонал як об’єкт управління розглядалося вже здавна, помінялися тільки способи впливу на нього. Сучасні служби управління персоналом виросли з злиття декількох вже наявних відділів: відділу кадрів, відділу техніки безпеки та охорони праці, відділу праці і зарплати і т.д. Відмінно, якщо співробітники відділу по роботі з персоналом вірно розуміють свої завдання і функції, строго слідують поставленим цілям, використовують у власній робота інноваційні способи, навчаються і удосконалюються. Нерідко злиття відділів не приносить нічого нового в роботу кадрової служби.

На сучасному підприємстві недостатньо просто приймати, переводити, звільняти службовців і вести кадрову документацію. На даний момент необхідно розробляти дієві системи стимулювання трудової діяльності, керувати проф просуванням. Тоді і персонал як об’єкт управління стає зовсім в іншому світлі. Виникають нові сектори у відділах по роботі з персоналом: сектор розвитку, сектор мотивації і сектор по роботі з персоналом. Велика частина керуючих починає обмірковувати, які здібності для росту і благоденства організації надає грамотна реалізація кадрової політики і управління людськими ресурсами.