Комерційні банки є діловими підприємствами, що виконують функції грошових посередників. Так, вони заманюють заощадження населення, капітали, інші вільні кошти, які вивільняються в процесі хоздейятельності, для надання їх у використання іншим суб’єктам економічної діяльності, тимчасово потреба в додаткових коштах.

Для вирішення цих завдань банки проводять банківські операції. Основними операціями цього напрямку є операції, іменовані активними і пасивними.

Пасивні операції комерційних банків потрібні для вербування і концентрації капіталів як зворотних коштів. Активні операції мають на меті розміщення заманених ресурсів для одержання прибутку. Пасивні операції комерційних банків іменують операціями по акумулюванню власних ресурсів, які потрібні для проведення активних операцій (включаючи кредитні).

Формування ресурсів банку відбувається за рахунок вербування коштів населення у вклади, емісії банківських цінних паперів, отримання кредитів сторонніх банків та інших операцій, які призводять до підвищення коштів, які виникають у розпорядженні банківської установи.

Пасивні операції комерційних банків включають прийом депозитів; випуск банківських цінних паперів (векселів, облігацій, сбер, депозитних сертифікатів); ведення рахунків різних клієнтів, включаючи банки-кореспонденти, операції репо, отримання міжбанківських кредитів, включаючи централізовані кредитні ресурси; євровалютні кредити.

Комерційні банки є специфічними установами, які, з одного боку, акумулюють тимчасово вільні валютні ресурси, а з іншого — надають наявні у їх в наявності кошти нужденним в русурсов компаніям і популяції в тимчасове використання за певну винагороду.

Пасивні операції комерційних банків визначають розмір банківських ресурсів і, відповідно, визначають ймовірні масштаби їх діяльності. При пасивних операціях засоби концентруються на пасивних або активно-пасивних рахунках банку. Пасивні операції допомагають банкам отримувати кредитні ресурси на вільному ринку.

Виділяють чотири головних форми пасивних операцій: відрахування від свого прибутку на підвищення або формування фондів; первинна емісія банківських цінних паперів (внески в статутний капітал), отримання кредитів від інших юридичних осіб, операції по депозитах (вербування коштів клієнтів).

Пасивні операції комерційного банку опосередковує вербування засобів, які вже перебувають у відозві. Спочатку, до пасивних операцій відносять депозитні операції по вербування коштів юросіб і людей у вклади або термінові або до запитання. Конкретно депозитні операції і складають основну частину пасивів банку.

Строкові депозити визначаються термінами, прописаними в договорі. За такими вкладами виплачується більш високий відсоток винагороди, ніж за вкладами до запитання. Останні ж являють собою кошти на рахунках, пов’язаних з втіленням розрахунків і вкладами до запитання.

Інтенсивно пасивні операції комерційних банків іменуються комісійними, посередницькими операціями, які банки роблять за дорученням клієнтів за плату — комісію. Ці операції іменують послугами. Виділяють розрахункові послуги з внутрішніх та інтернаціональним розрахунках; трастові послуги, які припускають купівлю-продаж банком інвалюти, цінних паперів, дорогоцінних металів за дорученням клієнтів; посередництво в розміщенні облігацій і акцій; консультаційне та бухгалтерське сервіс клієнтів та ін