До особистих немайнових прав, також до всіх інших нематеріальних благ, зазвичай, відносять здоров’я і життя, добре ім’я і честь, сімейну та особисту таємницю, недоторканність особи, бізнес репутацію, право на ім’я, на вільне пересування, на авторство і т.д. .

Перераховані вище нематеріальні блага, а вкупі з ними, звичайно, і особисті немайнові права володіють численними спільними ознаками. Ці ознаки і відрізняють їх від речових прав.

Ознаки, якими вони володіють — це:

— повна відсутність майнового змісту. Вони не можуть бути розраховані у валютному еквіваленті. Возмездность для їх не властива;

— мають конкретну зв’язок з особою носія — відчуження нереально точнісінько як і передача, комусь іншому. Винятки, але, маються. Наприклад, можна іменувати ситуацію, коли компанія передає власний товарний символ

— особисті немайнові права завжди мають свою специфіку появи, також припинення. Деякі з них з’являються відразу в момент народження, а інші — в момент укладання якихось угод. Припиняються особисті немайнові права в момент смерті їх носія, у випадках, визначених законом, за умовами угод.

Існує величезна кількість критеріїв класифікації даного різновиду прав. Мабуть, самим всераспространенним поділом є поділ по цілям, які ставляться при здійсненні подібного роду прав.

Ті особисті немайнові права, які забезпечують фізичне благополуччя, відносяться до першої групи. Йдеться про подальше:

— право на життя. Мається на увазі не тільки лише право на саме життя, та й право на розпорядження їй на власний розсуд;

— право на здоров’я. Воно полягає в тому, що кожен з нас може укладати договори донорства, також на надання всіх мед послуг;

— право на психологічну, також фізичну недоторканність. Сутність в тому, що кожен може укласти якийсь контракт на особисту охорону;

— право на відповідну навколишнє середовище. Громадяни вправі знати все потрібне про стан природи і середовища. Також вони правомочність не її природне використання.

У другу групу входять ті особисті немайнові права, які забезпечують індивідуалізацію людський особистості. Це:

— право на ім’я. Хоч якийсь громадянин має ім’я. Під ним розуміється та прізвище, та по батькові, і ім’я. Дані складові повинні бути зареєстровані в органах РАГС. Також обов’язковою є їх відображення в офіційних документах. Ім’я можна поміняти. Також є можливість скористатися псевдонімом (іменуванням невірним);

— право на власний особистий вид. Ми самі формуємо власний зовнішній вигляд. У певних ситуаціях ми можемо заборонити людям бути схожими на нас;

— право на глас. Записи голосу громадянина можна використовувати тільки з його згоди;

— право на добре ім’я. В дане поняття заходить право на честь, також на бізнес репутацію, також на гідність;

— особисті немайнові права творців. Творцем визнається особа, що створила те чи інше твір. Звичайно, особисті немайнові авторські права охороняються законом. Ніхто не вправі привласнити для себе його працю. Відзначимо, що охороняються вони довічно. Навіть після того, як сам творець помре.

До третьої групи відносять немайнові права, здатні гарантувати і забезпечити автономію особистості. Це право на:

— недоторканність особистого (своєї) життя. Сутність тут в тому, що треті особи мають право якось втручатися в життя людини лише з його особистого дозволу;

— потаєні особистому житті. Лікарі, юристи, юристи та інші особи повинні зберігати ті відомості, які з тих або інших причин дізналися. Розголошення третіми особами особистих загадок неприемлимо.