Охорона середовища на підприємстві характеризується комплексом вжитих заходів, спрямованих на попередження негативного впливу людської діяльності підприємства на навколишню природу, що забезпечує підходящі і безпечні умови людський життєдіяльності. Беручи до уваги швидкий розвиток науково-технічного прогресу, перед населенням землі постала непроста задачка — охорона важливих складових середовища (земля, вода, повітря), схильних сильному забрудненні техногенними відходами і викидами, що призводить до окислення землі і води, руйнування озонового шару землі та кліматичним змінам. Промислова політика всього світу привела до таких незворотних і істотних змін в навколишньому середовищі, що це питання (охорона середовища на підприємстві) став загальносвітовою проблемою і примусив муніципальні апарати створити тривалу екологічну політику зі створення внутрішньодержавного контролю з ПДВ.

Основними критеріями для поліпшення екології в країні є: раціональне впровадження, охорона і розтрата припасів природного резерву, забезпечення безпеки екології та антирадіаційні заходи, збільшення і формування екологічного мислення у населення, також контроль над екологією в індустрії. Охорона середовища на підприємстві зумовила ряд заходів по зниженню рівня забруднень, робиться підприємствами:

  • Виявлення, оцінка, незмінний контроль і обмеження викиду шкідливих частин в атмосферу, також створення технологій і техніки, які охороняють і зберігають природу і її ресурси.
  • Розробка правових законів, спрямованих на охоронні заходи середовища і речовий стимулювання виконаних вимог і профілактики комплексу природоохоронних заходів.
  • Профілактика екологічної обстановки методом виділення спеціально відведених територій (зон).

Крім екологічної безпеки об’єкта (охорона середовища на підприємстві) більш принципова і безпека життєдіяльності (БЖД) на підприємстві. У це поняття заходить комплекс організаційних компаній і технічних засобів для запобігання негативного впливу виробничих причин на людину. Для початку всі працівники підприємства прослуховують курс по техніці безпеки, інструктує конкретний начальник або працівник з охорони праці. Не рахуючи звичайної техніки безпеки робітники повинні також дотримуватися ряду правил по технічним вимогам і нормативам підприємства, також підтримувати санітарно-гігієнічні норми і локальний клімат на робочому місці.

Всі норми і правила екологічної та робочої безпеки повинні бути визначені і зафіксовані в певному документі. Екологічний паспорт підприємства — це всеохоплююча статистика даних, що відображають ступінь використання даним підприємством природних ресурсів і його рівню забруднення прилеглих територій. Екологічний паспорт підприємства розробляється за рахунок компанії після узгодження з відповідним уповноваженим органом і піддається незмінною коригуванню у зв’язку з перепрофілюванням, змінами в технології, обладнанні, матеріалів і т.д.

Для правильного складання паспорта підприємства та уникнення шахрайства контролю вмісту шкідливих речовин в навколишньому підприємство природі веде особлива служба екологічного контролю. Працівники служби беруть участь у заповненні і оформленні всіх граф екологічного паспорта, беручи до уваги сумарний вплив шкідливих викидів у навколишнє середовище. При всьому цьому враховуються допустимі концентраційні рівні шкідливих речовин на прилеглих до підприємства територіях, повітрі, поверхневих шарах землі і водойм.