Нещасна оферта за кредитним справам

Згідно ч. Один ст. Чотириста тридцять п’ять ГК РФ офертою визнається адресоване одному або декільком визначеним особам пропозиція, яка досить точно і висловлює намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе що уклали контракт з адресатом, яким буде прийнято пропозицію.

Оферта повинна містити всі значні умови контракту.

Оферта пов’язує направила її обличчя з моменту її отримання адресатом.

Згідно ч. Один ст. Чотириста тридцять вісім ГК РФ акцептом визнається відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття. Згідно ч. Три ст. Чотириста тридцять вісім ГК РФ вчинення особою, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов договору (надання послуг, виконання робіт, сплата відповідної суми тощо) вважається акцептом, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не зазначено в оферті.

Таким макаром, законом передбачений більш полегшений порядок укладання договорів — методом акцепту оферт.

Даний порядок застосовується і в сфері банківського обслуговування.

Як вказує практика, Банки дуже нерідко вживають дану форму при укладенні кредитних договорів. При цьому дана форма майже завжди використовується при видачі та обслуговуванні кредитних картах.

Чи задачі укладання договорів методом акцепту оферт у сфері кредитування? Потрібні умови повинні бути дотримані при визнанні контракту укладеним?

У чому Банк обмежує права людини і громадянина? У чому колізія в праві при розгляді даного питання?

Для отримання кредитної картки клієнт банку (позичальник) подає банку заяву про надання йому банківської карти. Дана заява, анкету, анкету-заяву (в різних Банках даний документ носить різний заголовок) розцінюється як оферту.

Дійсно, дане заяву можна розцінювати як оферту.

Згідно ч. Один ст. Чотириста тридцять п’ять ГК РФ оферта повинна містити всі значні умови контракту. Значні умови кредитного контракту утримуватися в ст. Тридцять ФЗ «Про банки і банківську діяльність».

Якщо звернутися до цього документа (заява позичальника), то можна побачити, що документ містить і суму кредиту, і термін кредиту, і процентну ставку за кредитами, і природу правовідносини, також містить дані як кредитора, так і позичальника. Содержиться в оферті до того ж відповідальність сторін у разі невиконання зобов’язання.

Таким макаром, встановлено і юридично підтверджено, що заява, анкета або інший документ, представлений позичальником в Банк для надання кредиту можна розцінювати як оферту в сенсі ч. Один ст. Чотириста тридцять п’ять ГК РФ.

Що все-таки міститься в оферті позичальника ущемляє його права людини і громадянина? Чому банки використовують конкретно цю форму при укладенні кредитних контракт на обслуговуванні банківської карти.

Щоб розібратися з цим питанням потрібно звернутися і проаналізувати оферту позичальника.

Роздивимось оферту позичальника в ЗАТ Банк «Русский Стандарт».

В оферті зазначено, що позичальник визнає свою заяву як оферту і просить Банк укласти з ним змішаний контракт, елементами якого є:

1. Відкрити йому банківський поточний рахунок;

2. Випустити на його ім’я банківську картку;

3. І не двозначно заявляє прокредитувати відкритий Банком рахунок в порядку ст. Вісімсот п’ятдесят ГК РФ.

Роздивимось дані пропозиції більш детально.

1. Відкриття банківських поточних рахунків.

У відповідності зі ст. Вісімсот сорок п’ять ГК РФ за договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати вступники на рахунок, відкритий клієнтові (власникові рахунку), гроші, робити розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Згідно ч. Два ст. Вісімсот сорок шість ГК РФ Банк повинен укласти контракт банківського рахунка з клієнтом, що звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком для відкриття рахунків даного виду критеріях, відповідних вимогам, передбаченим законом і встановленими в узгодженні з ним банківськими правилами.

Таким макаром, законодавець дає нам уявлення про те, що в разі, якщо від позичальника надходить оферта Банку про укладення з ним контракту банківського рахунку, то в такому випадку Банк повинен укласти контракт банківського рахунку з клієнтом, що звернувся до нього з такою пропозицією. Таким макаром, ставати ясним, що в цьому випадку йдеться не про загальні критерії укладення контракту в сенсі ст.ст. 435, ч. Три 438 ГК РФ, а мова йде про обов’язковому порядку укладання контракту

Обов’язкових порядок укладання контракту методом подачі оферти регламентує ст. Чотириста сорок п’ять ГК РФ.

Згідно ч. Один ст. Чотириста сорок п’ять ГК РФ у випадках, коли в узгодженні з штатському Кодексом або іншими законами для сторони, якій орієнтована оферта (проект контракту), укладення контракту неодмінно, ця сторона повинна навести іншій стороні повідомлення про акцепт, або про відмову від акцепту, або про акцепт оферти на інших критеріях (протокол розбіжностей до проекту контракту) протягом тридцяти днів з денька отримання оферти.

Це один з рідкісних випадків в праві. Особистий випадок в цьому випадку регулюється нормами права (ст. чотириста сорок п’ять ГК РФ), тому загальні норми права (ч. Три ст. Чотириста тридцять вісім ГК РФ) використовуються в тому обсязі, в якому вони не суперечать особистим нормам.

Таким макаром, виходить, що протягом Тридцять календарних днів Банк повинен направити клієнтові повідомлення про акцепт в письмовому вигляді, вказавши при всьому цьому номер банківського рахунку клієнта (у випадку, якщо Банк акцептировал оферту клієнта-позичальника).

Але, Банки всупереч цьому правилу штатського законодавства не доповідають клієнта про номер рахунку, про власний акцепт, а акцептом вважають вчинення тих дій, позначених в оферті, а конкретно дій по відкриттю банківського рахунку. Не рахуючи того, самі картки приходять до клієнтів по пошті ординарними листами і через 3-6 місяців, як мінімум.

2. Випустити на ім’я пози
чальника банківську картку.

Даний пункт вообщем — то прекрасно уразливий по наступним підставам.

Звернімося знову — таки до ЗАТ Банк «Русский Стандарт». У цього банку є Умови надання та обслуговування банківських карт. Тут неозброєним оком видно, що навіть у самому заголовку документа, також про це говоритися і в оферті позичальника, йде найменування банківська карта.

А який вигляд у цієї карти? Адже банківські картки бувають декількох видів — дебіторські, кредитні, зарплатні, дисконтні і т.д. Не рахуючи того, слідуючи по змісту оферти в ЗАТ Банк «Русский Стандарт» позичальник просить Банк укласти з ним змішаний контракт про карту. Контракт про карту — без роз’яснень, якого виду ця карта. Вже в самому заголовку Контракту, заголовку Загальних критерій надання банківських карт йде порушення законодавства, тому що зі змісту документів не можна знайти природу правовідносин з Банком.

В оферті зазначено, що позичальник цілком згоден, обізнаний і зобов’язується робити Умови, Тарифний план. Але, дані словочетанія суперечать глузду ч. Один ст. Чотириста тридцять п’ять ГК РФ, тому що оферта повинна містити значні умови контракту, а не значні умови контракту повинні бути долучені до оферти. До того ж, в оферті не позначено — з якими конкретно Критеріями надання банківських карт обізнаний позичальник, від якого числа, ким вони введені в дію і період діяння цих Загальних критерій. Аналіз практики вказує, що коли у Банку істребуешь дані документи (Загальні умови, Тарифний план) виявляється, майже завжди, на цих загальних критеріях, Тарифних планах не стоїть підпису клієнта.

Аналізуючи ситуацію, що склалася, в суді постає питання — а з якими критеріями і тарифним планом був обізнаний позичальник? В оферті про це не говориться, на самих Критеріях немає підпису позичальника. Але суди, побоюючись, найімовірніше скасування власних рішень у судах вищої інстанції, ігнорують дану вимогу закону і надають оферти клієнта (позичальника) юридичну силу.

Але, як можна судити з усього вищесказаного, ні Загальні Умови, ні Тарифний план не підписаний клієнтом, на цих документах не проставлена дата їх прийняття, ким вони прийняті. І за законами юриспруденції такої документ не можна визнати підтвердженням, тому що він не містити простих вимог, що пред’являються законом до таких доказам.

3. Прокредитувати відкритий банківський рахунок у порядку ст. Вісімсот п’ятьдесят-одна ГК РФ

У відповідності зі ст. Вісімсот п’ятдесят ГК РФ у випадках, коли в узгодженні з контрактом банківського рахунку банк здійснює платежі з рахунку, незважаючи на відсутність коштів (кредитування рахунка), банк вважається надав клієнтові кредит на відповідну суму зі денька втілення такого платежу.

Ось Вам відповідь на всі поставлені питання. Випускаючи кредитну карту і укладаючи з позичальником контракт про Карту, Банк застосовує зовсім інші положення, ніж положення про кредитний договір.

По суті, кредитного контракту немає. Є контракт банківського рахунку і кредитування цього рахунку.

Неозброєним оком сходу видно, що основним елементом такого змішаного контракту про карту є Контракт банківського рахунку.

Означає, за змістом закону ставати ясним і зрозуміло, що позичальникові без різниці, коли Банк прийняв оферту і зробив акцепт, іншими словами діяння, які вказані в оферті. Позичальникові без різниці, коли відкрито рахунок, коли перераховані кошти на його рахунок. Позичальникові головне письмове повідомлення в порядку статті чотириста сорок п’ять ГК РФ.

Але Банк не повідомляє. Що все-таки в такому випадку повинно відбуватися?

На жаль, в цьому питанні існує сильно багато обговорень, є різні точки зору. Законом не передбачено ніякої відповідальності за те подія, що Банк пропустив строк для письмового повідомлення позичальника про номер рахунку. Тобто Банки, не повідомляючи клієнтом у визначений законом термін, не несуть ніякої відповідальності, а суди стають на бік Банків, хоча як видно з аналізу даних норм — такий контракт не відповідає порядку укладання договорів і не може бути визнаний як укладений у письмовій формі.

Про це свідчить тільки інформаційний лист ВАС РФ від 5 травня 1997 року № Чотирнадцять «Огляд практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і розірванням договорів». Згідно з цим інформаційного листа, ФАС РФ доповідає, що у випадку, якщо повідомлення про акцепт (номер рахунку в нашому випадку) не було отримано в строк — дію оферти втрачає юридичну силу і такий контракт не вв