Під якістю продукції згідно ГОСТу 15467-79 слід усвідомлювати сукупність його параметрів, завдяки яким вона здатна задовольняти, в узгодженні зі своїм призначенням, визначені потреби.

Термін «продукція» по ГОСТ Р ИСО 9000-08 (пункт 3.4.2) тут розглядається як підсумок процесу, є сукупністю різних видів діяльності взаємозалежних і взаємодіючих між собою і модифікуючих входи у виходи (пункт 3.4.1 такого ж ГОСТу). Таким макаром, визначення властивості продукції повинно проводитися в напрямках оцінки:

  • її відповідності вимогам (очікуванням або потребам, які встановлені і є обов’язковою або тільки передбачаються — визначення випливає з пт 3.1.2 ГОСТ 9000-08);
  • можливості задовольнити потреби, тобто знайти набір або рівень необхідних рис і її корисність.

Розділ Чотири ГОСТ 15467-79 встановлює, що оцінка властивості продукції повинна виконуватися методом впровадження таких способів:

  • диференціального, заснованого на одиничних показниках властивості, кожний з яких характеризує одну властивість продукції (наприклад, твердість води характеризує вміст солей Ca і Mg, здатних створювати відкладення або накип в обладнанні);
  • всеохоплюючого — вживаються всеохоплюючі характеристики властивості (наприклад, для поверхневої води першого, 2-ий, 3-ій, 4-ий або 5-ий клас властивості може інформувати про те, що вода умовно чиста, слабо брудна, брудна, брудна або екстремально брудна)
  • змішаного — оцінка проводиться з впровадженням одиничних і всеохоплюючих характеристик (для води в поверхневих джерелах регламентуються і одиничні характеристики, такі, як твердість, і всеохопні — такі, як клас властивості);
  • статистичного — застосовується математична статистика (порядок використання у контролі властивості продукції регламентує серія ГОСТів Р 50779).

Перевірку відповідності встановленим вимогам виробляють по кожному показнику властивості перед відправкою продукції споживачеві. Ця процедура іменується прийомом для зовнішнього або поопераційний контроль для внутрішнього споживача.

Обсяг контролю, включаючи такі способи оцінки властивості продукції, як диференціальні, всеохоплюючі або змішані, за якими проводяться тести, прописаний в технічних критеріях або договорах (договорах). Якщо специфікація не відображає справжнього вимоги до якості, то воно не може бути гарантованим. Наприклад, для посудин, що працюють під високим тиском, нормативні документи мають регламентувати не тільки лише матеріал, з якого зроблений апарат, його конструкцію і розміри, але також такі операції, як напоготові, установка, налагодження, технічне діагностування, експлуатація і ремонт. Іншими словами всі вимоги, неодмінне дотримання яких гарантує надійність і безпека судини працює під тиском.

Здатність (в узгодженні зі своїм призначенням) задовольняти певні потреби можна розгледіти на прикладі обов’язкових вимог до якості хімічно чистої води, створеної для вироблення пари. Таку воду в технологічній документації прийнято іменувати хімочіщенной (знесоленої) або живильним (надходить на харчування котлів, в яких робиться пар).

Оцінка властивості продукції проводиться за певними показниками: вимоги встановлюються залежно від характеристик пара (низького, високого або середнього тиску). Наприклад, для котлів з робочим тиском Дев’ять кгс / см ², Вісімнадцять кгс / см ² і П’ятдесят кгс / см ², твердість живильної води повинна бути не вище Сімдесят мкмоль / кг, П’ятнадцять мкмоль / кг і П’ять мкмоль / кг відповідно. Сполуки міді, в перерахунку на Cu, для перших двох випадків не регламентується, а для котлів з робочим тиском П’ятдесят кгс / см ² зміст їх в живильній воді не повинне перевершувати Двадцять мкг / кг.

Оцінка властивості продукції проводиться компетентними лабораторіями, загальні вимоги до яких встановлюються ГОСТом Р ІСО / МЕК 17025-09. Еталон встановлюють П’ятнадцять вимог до управління якістю у випробувальній або калібрувальної лабораторії і Десять технічних вимог. Тільки при їх реалізації лабораторія може бути атестованою в рамках чинної в організації СМК або акредитованої незалежних органом. Останній варіант докази компетентності, природно, вагомішим.

Система управління відноситься до структури організації, яка застосовується для управління процесами або діяльністю, які конвертують входи ресурсів в продукт або послугу, належні цілям організації. Приміром, насолода властивості вимогам замовника, дотримання правил безпеки або заслуги екологічних цілей.

Оцінка властивості продукції в майже всіх забугорних фірмах відбувається на базі статистичного управління процесом, заснованому на способі Six Sigma. Для статистично керованих процесів можливість раптового збою обмежено до шести стандартних відхилень від звичайного рассредотачіванія, іншими словами найменш 4/1000000000. Впровадження цього способу дозволяє гарантувати високу і розмірене якість продукції.