Оборотно-сальдова відомість — це грошовий документ, в якому відображені бухгалтерські залишки по різних рахунках обліку на 1-е число року, кварталу або місяця. У ньому також відображаються залишки по бухрахунків на момент закінчення облікового періоду та поточні обороти (це прихід і витрата) за певні часові проміжки.

Залежно від звітного періоду оборотно-сальдова відомість може бути помісячного, поквартальною або зведеної річний.

Все практично проведені господарські операції вносяться в даний документ. При всьому цьому оборотно-сальдова відомість ведеться в суворій відповідності до положень бухобліку РФ і обліковою політикою, затвердженої і використовуваної в організації.

Як скласти оборотно-сальдову відомість вірно? Спочатку діяльності будь-якого нового підприємства оборотно-сальдова відомість є нульовою і не оборотів по рахунках. Після держ нотаріальної реєстрації сума статутного капіталу підприємства практично відбивається в кредиті рахунку Вісімдесят (КК організації) і в дебет рахунку кореспондента № Сімдесят п’ять (Розрахунки з дебіторами, кредиторами) у розрізі суми внесків кожного з його засновників. Фактичне внесення вкладів учасниками товариства фіксується за кредитом рахунка Сімдесят п’ять і по дебету наступних рахунків обліку. Залежно від виду внесених активів це можуть бути головні засоби (01), нематеріальні засоби (04), матеріали (10), продукти (41) та інші.

Наприклад, підприємство пройшло реєстрацію. Сума статутного капіталу дорівнює Сімдесят п’ять тисяч рублів. Підприємство трьох засновників. У першого основоположника дещиця становить 45%, у другого дещиця 35% і в третій — 20%. Статутний капітал формується засобами, ТМЦ та основними засобами. Перший засновник заносить валютними коштами, а інші товарно-матеріальними цінностями (основними засобами і продуктами). Сума Сімдесят п’ять тисяч рублів відіб’ється в дебет рахунку Сімдесят п’ять і в кредиті рахунка 80. Якщо у підприємства кілька засновників, то і в розрізі рахунку Сімдесят п’ять сума статутного капіталу відіб’ється на їх дещиця відповідно. По мірі внесення процентних дещицею учасниками товариства, прихід коштів і речових цінностей буде кількісно фіксуватися на відповідних рахунках обліку.

1. ДТ Сімдесят п’ять Кт Вісімдесят — Сімдесят п’ять тисяч торб — реєстрація статутного капіталу.

2. Погашення заборгованості до статутного фонду валютними коштами з боку першого основоположника.

Дт П’ятдесят Кт Сімдесят п’ять — Тридцять три тисячі сімсот п’ятьдесят торб — внесення дещиці одним з основоположників конкретно в касу підприємства.

Дт П’ятдесят сім Кт П’ятдесят — Тридцять три тисячі сімсот п’ятьдесят торб — передача коштів з каси в банк.

Дт п’ятдесят один Кт П’ятдесят сім — Тридцять три тисячі сімсот п’ятьдесят торб — зарахування коштів на рахунок підприємства.

3. Погашення заборгованості до статутного фонду продуктами з боку другого засновника.

Дт Сорок один Кт Сімдесят п’ять — Двадцять шість тисяч двісті п’ятьдесят торб — внесення дещиці продуктом другим з засновників.

Погашення заборгованості до статутного фонду основними засобами з боку третього основоположника.

Дт Вісім Кт Сімдесят п’ять — П’ятнадцять тисяч торб — внесення дещиці основними засобами третім з засновників.

Дт Один Кт Вісім — П’ятнадцять тисяч торб — поповнення головних активів за рахунок внесеного вкладу засновника.

Оборотно-сальдова відомість хоч якийсь рахунки і субрахунки вказує залишки на 1-е число періоду і на його кінець, обороти по дебету і кредиту за певний часовий просвіт або звітний період.

Так, поточна оборотно-сальдова відомість по рахунку П’ятдесят один в розгорнутому вигляді за дебетом скаже юзеру про суму коштів, придбаних на розрахунковий рахунок господарюючої контори. За даними, відображеним у кредиті рахунку, можна побачити суму витрачених коштів та їх одержувачів. За практично придбаним даними з зведеної зворотної відомості методом порівняння даних на початок і закінчення тимчасового звітного періоду, також використовуючи дані поточних оборотів за дванадцять місяців, складається річний баланс по підприємству.

Тому що будь-яка господарська операція підприємства завжди відбивається і в активі (дебет), і в пасиві (кредиті) відповідних статей бухобліку, то розбіжність підсумкових сум у оборотах свідчить про допущену помилку в бухобліку. Тому зведена оборотно-сальдова відомість служить основою для складання податкових розрахунків і річний грошової звітності, включає декілька обов’язкових форм. Це — баланс підприємства (№ 1), прибутки і збитки (№ 2), зміна капіталу (№ 3), рух валютних активів (№ 4).