На сьогодні нереально для себе уявити втілення хоч якого роду діяльності без договірних відносин. Ці справи впевнено ввійшли в наше життя. І справді, фактично не одна угода або угода не обходяться без такої процедури, як укладення контракту. Можна сказати, що все штатське право тримається на договірних відносинах і на правилах укладення різних договорів і, як наслідок, на врегулюванні даних відносин.

Зазвичай, контракт відноситься до одного з більш всераспространенних видів угод. У головному, це вольовий акт. Іншими словами ця процедура здійснюється за згодою двох і більше сторін (по їх своїй волі). Конкретно укладення контракту протікає в дві стадії: пропозиція і згода (оферта та акцепт).

Офертою можна іменувати ясно виражене пропозицію, звернене до певній особі (особам) з необхідними критеріями, які повинні будуть міститися в подальшому договорі. Акцептом ж є повне і беззаперечне згоду укласти даний контракт.

Хоч якою складається контракт повинен бути складений і підписаний за умови, що немає ніякого тиску третіх осіб. Ось тому в законодавстві прописані всі головні вимоги, що забезпечують свободу контракту (ст.421 ЦК). Принциповим моментом є також і те, що хоч якийсь контракт складається в узгодженні з владними нормами та правовими актами, передбаченими законом.

Беручи до уваги, що укладення контракту може здійснюватися в різних обставинах, відповідно і види договорів бувають різні. При цьому аспекти, за якими відбувається поділ, залежать від тієї або іншої ситуації. Необхідно відзначити, що значення схожих класифікацій досить велика, при цьому як в теоретичному, так і в практичному плані. Систематизація договорів дозволяє стрімко підібрати підходящий варіант для вирішення тієї або іншої перепони, використовуючи всі характеристики обраної категорії.

Якщо розглядати контракт виходячи з переконань вдачі переміщення речових цінностей і благ, то можна відзначити оплатне і безоплатні договори. Різниця полягає в тому, що в першому випадку обидві сторони, що укладають контракт, пропонують майнове обгрунтування угоди, а у 2-му випадку — дане надання здійснюється тільки однією стороною. Зазвичай, більше вживаються оплатне договори.

Але основна систематизація угадує рассредотачіваніе з підстав укладення договорів. Це можуть бути вільні і обов’язкових, при всьому цьому вільні увазі вивід їх на розсуд сторін, а обов’язковою — передбачають виконання обов’язків однієї або обома сторонами. На практиці частіше використовують вільну форму.

Перераховувати різновиди можна довгостроково, варто тільки сказати, що договори можуть бути однобокі і обопільні, головні та підготовчі і т.д..

Укладення контракту може здійснюватися як в усній формі, так і в письмовій. Відповідно, більш істотними визнаються письмові форми. Існує певний порядок укладення письмових договорів, передбачений законодавством. Кожному виду контракту відповідає певні форма і вимоги.

Законом передбачений і такий вид укладання угоди, при якому контракт укладається за підсумками проведення конкурсу або аукціону — укладення контракту на торгах. У цьому випадку, предметом контракту можуть бути будь-які права або речі. Подібні варіанти передбачені як у вольовому нюансі, так і у випадках, передбачених законодавством (у примусовому порядку).

Зазвичай, перед проведенням торгів, учасники сповіщаються сповіщенням, в якому зазначаються також терміни і порядок проведення, також може бути визначений розмір завдатку. У цьому випадку, коли торги по якийсь причини не змогли відбутися, а заставу було внесено, останній підлягає поверненню.

Досить нерідко вживається такий вид контракту, як контракт підряду. Укладення контракту підряду здійснюється між замовником якого роду робіт або послуг і виконавцем. Даний вид відносин передбачений ст. Сімсот два ГК України. У договорі підряду прописуються види передбачуваних робіт, умови виконання, терміни здачі, також права та обов’язки сторін, уклали реальний контракт. У деяких випадках, на підставі ст. Сімсот шість ГК, підрядник має право залучити третіх осіб (субпідрядників) для виконання обов’язків за укладеним договором. Строки і порядок оплати прописуються в договорі, зазвичай це відбувається за результатами здачі робіт або послуг в повному обсязі.