Наказ про призначення директора складається у вільній формі. Але слід відобразити найменування організації, посада, підстави для призначення даної особи на посаду директора (наказ діючого директора, рішення єдиного засновника ТОВ, протокол зборів засновників і, врешті-решт, трудовий контракт); дату вступу на посаду і строк (якщо мова про термінове договорі) менше 5-ти років. У випадку з ТОВ і ВАТ термін роботи директора може бути зазначений у статуті організації. Додатково в наказі можна відобразити передачу «приналежності» (штамп, печатку, документи компанії) від колишнього директора новенькому. В кінці наказу повинна бути рядок: «З наказом ознайомлений» і розпис нового директора.

Деякі організації вводять «в оборот» (рішення чинного керуючого) спеціальну форму, нерідко вживається певна форма під номером N Т-1, затверджена Постановою Держкомстату від Дві тищі чотири р. N 1. Дана форма, до речі, підходить не тільки лише в разі призначення директора, та й будь-якого співробітника. Підставою для наказу по позначеній формі служить трудовий контракт.

Текст наказу буде варіюватися в відношенні чіткого формулювання посади: «генеральний директор», «адміністративний директор» (виконавчий). Генеральний «заправляє» всіма справами організації, виконавчий виробляє тільки оперативне управління (адмін). І хоча це різні посади, наказ про призначення виконавчого директора може бути таким же, як про призначення генерального, крім посади. Можна оформити буденним наказом за формою, прийнятої в установі, тієї ж N T-1, приміром.

Хто має право видавати наказ про призначення генерального директора?

  1. Наказ про призначення генерального директора може бути виданий зараз діючим директором. Виключенням є випадки, коли зараз діючий директор відсторонений від посади (наприклад, якщо на нього заведено кримінальну справу). З таким випадком зіткнувся Вищий Арбітражний трибунал в одному з судових розглядів.
  2. Наказ може бути складений і підписаний єдиним засновником ТОВ самого на себе. Також у випадку з єдиним засновником товариства, він може одноособовим рішенням прийняти на роботу в якості директора когось зі сторони або з власних службовців, а підпише наказ про призначення генерального директора сам на себе вже новий директор. Підставою в даному випадку, як це прийнято в ТОВ з єдиним засновником, буде його рішення.
  3. Якщо статутом ТОВ (складеним на підставі статей Тридцять три і Сорок федерального закону) або ВАТ передбачено, що призначення директора товариства відноситься до рішень, приймаються лише на загальних зборах всіх засновників, тоді одноосібне рішення (наказ) про призначення на посаду когось є недійсним . У 90-х роках про це заговорили в судових розглядах Верховного суду. Зараз же ця норма є і в законі (в штатському кодексі стаття 53, у федеральних законах про товариства). І незважаючи на точне зазначення в законі, до цього часу зустрічаються судові розгляди про визнання наказів нелегальними. Засновники можуть прийняти рішення про зняття колишнього директора і призначення нового відразу, а можуть «поступально», але не по іншому. Всі рішення записуються в протокол.
  4. Наказ про призначення генерального директора ТОВ може бути підписаний і одним з його основоположників, якщо він головував на загальних зборах.

Після підписання наказу потрібно зробити запис у трудовій (з реквізитами наказу та в узгодженні з інструкціями, затвердженими Міністерством праці); відкрити особовий рахунок для директора. Якщо мова про генерального директора ТОВ, де немає кадрового працівника, директор вправі сам внести запис про прийом себе на роботу, але для цього потрібно видати відповідний наказ («покладаю обов’язки з ведення трудових книжок на себе»).

Про що відбулися в ТОВ конфігураціях слід сказати реєстраційну палату (форма заяви № Р14001 плюс відомості про новенькому директорі та протокол зборів).

Переклад співробітника з однієї посади на посаду генерального або виконавчого директора здійснюється в узгодженні з кодексом (стаття 72). У даному випадку складається наказ дещо іншого змісту (N Т-5 форма), про переведення, а не про призначення.