Муніципальні позабюджетні фонди — принципова складова формування муніципальних грошей, які можуть бути застосовані на соціальні та економічні потреби.

Формування доходів і витрат даних фондів здійснюється в узгодженні з Економним кодексом та іншими законодавчими актами у вигляді кожного року економних законів.

Отже, муніципальні позабюджетні фонди представлені валютними коштами, створеними для фінансування пенсійного та соціального забезпечення, страхування, мед допомоги та охорони здоров’я. Одним словом, йдеться про всі права, закріплених Конституцією РФ.

Виконання бюджету бодай якогось такого фонду у вигляді відповідного звіту готується його органом управління та надається для розгляду і затвердження до органів вищої влади. Держут під контролем цей процес органи, які відповідають за виконання бюджетів аналогічного рівня РФ.

Муніципальні позабюджетні фонди РФ формуються за рахунок обов’язкових мотивованих платежів, які розраховуються в певних відсотках до фонду зарплати, і можуть бути включені в собівартість продукції.

Зараз налічується більше 30-ти таких фондів, у яких сконцентровано більш Шістдесят відсотків муніципальних доходів. Дані організації поділяються на соціальні та економічні університети, які відрізняються джерелами їх формування і масштабами призначення та впровадження.

Муніципальні соціальні позабюджетні фонди представлені у вигляді системи таких органів, як Пенсійний фонд, фонди суспільного, також і обов’язкових мед страхування.

Позабюджетні фонди економічної спрямованості складаються з фонду технологічного розвитку та НДДКР, грошової підтримки галузей і інвестиційних. Основне їх призначення знаходиться в джерелі скупчення і витрачання коштів на потреби країни.

Історія появи даних фондів кілька древнє, ніж муніципальних бюджетів. Спочатку вони виглядали особливих рахунків. Але в процесі розвитку країни з’являлася необхідність в незмінному вербування більшої кількості коштів. Ось тоді утворилися сучасні муніципальні позабюджетні фонди. Конкретно за допомогою цих організацій стало вірогідним акумулювати більшу кількість грошей, потім направляючи їх на певні цілі, пов’язані з охороною здоров’я, пенсійним виплатам та страхуванням.

На самому початку власного становлення фонди функціонували на тимчасовій базі, яка передбачала припинення їх діяльності після заслуги певної мети країни. З виникненням нових задач створювалися і нові організації, які були здатні прибрати такої головний недолік до цього діяла системи, як нестача грошей в одних фондах і їх надлишок в інших.

При переході до ринкової економіки виникнення в Вф позначених фондів обгрунтовано рядом обставин:

— потреба в соціальному захисті людей під час економічної нестабільності та безробіття;

— використання грошей за вмотивованим призначенню;

— необхідність наявності достатньої кількості грошей для вирішення соц питань;

— з впровадженням кредитного механізму виникає можливість покрити економний недолік.

Муніципальні позабюджетні фонди мають і конкретні особливості:

— серйозне планування муніципальними органами влади їх розмірів;

— використання грошей даних фондів для потреб країни, не включених в основний бюджет;

— внески являють собою податкові платежі, встановлені державою і повинні бути обов’язковою.