Міжнародні гроші, на відміну від муніципальних і грошей окремих суб’єктів господарювання, є багатосуб’єктної категорії (представлені величезною кількістю суб’єктів). Вимовлене означає, що інтернаціональний фонд грошей відсутня як такої, не зосереджений у певному місці і не є власністю певного суб’єкта світової економіки.

Міжнародні гроші — це валютні потоки, які знаходяться під стосунках між собою в сфері глобальної економіки. Дослідження даного поняття сприяє збільшенню ефективності управління будь-якими валютними коштами, удачливості в роботі світового бізнесу та надає можливість приймати раціональні рішення, які значно впливають на економічну політику хоч якої країни.

Роль грошей у розвитку інтернаціонального співробітництва виражається в суті формулювання економічної категорії, яка представлена фондами грошових ресурсів. Ці фонди утворилися на базі розвитку інтернаціональних ринкових відносин і можуть вживатися для забезпечення достатньої рентабельності та безперервності виробництва публічного продукту.

Міжнародні гроші виходячи з переконань інституціональності можуть бути представлені сукупністю банківських систем, різних видів бірж (фондових або грошових), інтернаціональних грошових і кредитних установ, об’єднань, завдяки яким відбувається рух грошових потоків у світовому масштабі.

Світові грошові ресурси утворюють відповідний ринок, який може бути розглянутий з позиції його функцій і термінів відозви активів. За багатофункціональному ознакою поділяється на грошовий ринок, страхових послуг, кредитів та акцій, також сюди можна включити і ринок деривативів. На перерахованих ринках, у свою чергу, виділяються різні насправді сегменти. До прикладу, на кредитному ринку виділені сегменти банківських кредитів і боргових цінних паперів, на страховому ринку — перестрахування і т.п.

Міжнародні гроші відносяться до інструментів втілення діяльності глобальних грошових організацій з притаманними їм функціями. До таких відносяться:

— банк міжнародних розрахунків, зроблений в 1930-му році і є першим інтернаціональним банком, чинним на підставі укладеної угоди між Англією Бельгією, Німеччиною, Італією, Францією і Японією. Метою створення даної банківської установи є сприяння плідним взаємовідносинам та співробітництву банків держав-учасниць, також забезпечення розрахунків між ними;

— Інтернаціональний грошовий фонд створений в березні Одна тисяча дев’ятсот сорок сім року у вигляді спец органу ООН. Його капітал формувався завдяки внескам учасників, а основними функціями є: створення грошової підтримки в розвитку міжнародної торгівлі, підтримка грошового співробітництва та усунень обмежень в грошових операціях, також надання кредитних коштів хоч якій країні-учасниці для формування платіжного балансу.

— інтернаціональний банк реконструкції та розвитку розпочав своє існування в Одна тисяча дев’ятсот сорок шість році у вигляді спеціального органу, не залежного від ООН. У його функції можна віднести інвестиційну діяльність в країнах, що розвиваються, аналітичну та консультаційну діяльність в економічній сфері, посередницькі послуги при перерозподілі ресурсів між різними верствами населення.

Повертаючись до початкової формулюванні, міжнародні гроші грунтуються на трьох аналітичних «слонах»: заслуги оптимізації використання грошей у певний проміжок часу, оцінка таких активів, як промислових об’єднань або природних ресурсів своєчасне виявлення і керування ризиком, що включає втрати грошей.