Хоч якийсь наявне уряд заносить власний внесок у світову економіку, яка в свою чергу надає здатності для економічного розвитку та покращення добробуту населення. Мета розвитку зовні — економічних зв’язків РФ — рівноправна її інтеграція в економічні справи інтернаціонального характеру для використання вигод міжнародного поділу праці. Місце Росії в світовій економіці не відповідає тривалим інтересам економіки та її можливим здібностям. Потрібно розвинути механізм підтримки державних виробників, знизити залежність РФ від імпорту продовольства й експорту сировини.

В кінці Двадцять століття місце Рф у світовій економіці за загальним обсягом розвитку ВВП було Десять у світі, і вона відставала приблизно в Десять разів від США. У Одна тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять р. РФ в розрахунку на душу населення по ВВП відставала від США в 5,5 рази.

З початку Двадцять один століття ситуація в економічному відношенні за показником ВВП стала змінюватися на користь РФ. У Дві тищі шість р. ВВП РФ склало близько 1160500000000. а в США — Десять 800 000 000 000. баксів, тобто приблизно 11% рівня США. Є тенденція до зміцнення позиції у світовій економіці. У поточний час ми займаємо за обсягом промислового виробництва 6-е місце в світі, кілька більш 20% рівня США.

РФ є експортером нафти, природного газу і в зв’язку з цим місце Рф у світовій економіці досить високий. Ряд держав прагнуть знизити енергетичну залежність від РФ і імпортують нафту і природний газ з інших держав.

Результатом приєднання РФ до СОТ має бути повноправне її роль у світовій системі торгівлі, досягнення великих переваг у міжнародному поділі праці, поліпшення економічного співробітництва із зарубіжними державами.

Місце Росії в світовій економіці визначається також експортом робочої сили в економічну світове суспільство. Всі громадяни Рф мають юридичне право на виїзд для працевлаштування за кордон. Позитивними моментами експорту робочої сили: зменшення безробіття, збільшення культурного і проф рівня, грошові надходження від осіб, які виїхали за кордон.

Уряд Росії з метою упорядкування пересування робочої сили за кордон уклало низку міжурядових і Междуведомственная угод з Польщею, Німеччиною, Фінляндією, Швейцарією, Китаєм, Словаччиною та СНД. Головні країни, в які відбувається міграція людей РФ: Польща, Німеччина, Великобританія, США та ін

Фактично в кожній угоді містяться квоти, згідно з якими цих державах можуть працювати раз на рік менше Чотири тисяч людей РФ.

Найвища конкурентність з боку країн-експортерів робочої сили утрудняє вихід РФ в інтернаціональний ринок праці. Не рахуючи політики квотування, зарубіжні уряд у відношенні робочої сили інших держав ставлять й інші бар’єри. Але, незважаючи на наявні труднощі освоєння інтернаціонального ринку, РФ повинна докладати для освоєння максимум зусиль. Для дієвого і планомірного освоєння потрібна єдина муніципальна концепція з експорту робочої сили. Вихід РФ на інтернаціональний ринок ускладнюється несприятливою кон’юнктурою.

У поточний час відбувається глобалізація світової економіки. У цей процес в тій чи іншій мірі залучені всі країни.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки.

Сучасний світ прагне до синтезованої новітньої моделі розвитку, яку характеризує крім високоякісних оновлень технологічної бази виробництва, широкого впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій, важливі зрушення в змісті, структурі й вдачу процесів, що відбуваються у виробництві та споживанні. Світовим суспільством рівномірно долається біполярна модель міжнародних відносин.