Ентузіазм до психології як до науки про людину, її внутрішній світ, особистих особливостях і дилемах зв’язку із зовнішнім середовищем спонукав включити цю дисципліну у всі освітні програмки не тільки лише вищих навчальних закладів, та й середніх особливих, також у шкільну практику, в програмки збільшення кваліфікації і т.д. Очевидно, обсяг і зміст курсу «Психологія» в університетах, на курсах і в школах прінціпно розрізняються, але в будь-якому випадку педагогу принципово заволодіти дидактичними способами подачі матеріалу. Методика викладання психології — це наука про те, як більш ємко уявити психологію в якості предмета для дослідження, про закономірності процесу навчання, про методи і засоби, що застосовуються при дієвому навчанні груп, що відрізняються за віком і базисним освітою.

Що є предметом методики викладання як науки? Це навчання психічної діяльності. При всьому цьому процес навчання розуміється по-різному. Його розглядають як форму взаємодії вчителя і учнів, як процес оволодіння діями, або як одну з форм пізнавальної діяльності.

Методика викладання психології вирішує наступні задачки. Спочатку, вона визначає мету навчання. Без ясної й точної мети нереально вирішувати інші дидактичні задачки. Якщо ще не так давно метою викладання хоч якийсь дисципліни значилося оволодіння учнями необхідними теоретичними і практичними знаннями та здібностями, то найближчим часом, у зв’язку з розвитком наук і підвищенням потрібного обсягу знань, більш принциповим стає дати учням правильний напрямок, теоретичну базу для самостійного дослідження предмета. І тут постає питання: який обсяг пізнань потрібно дати учневі для його майбутнього самостійного занурення в предмет психології на різних кроках підготовки?

Способи викладання психології

У сучасній педагогічній практиці існує три головних способи викладання психології програмоване, проблемне і інтерактивне навчання.

Програмоване навчання — більш звичайний метод, де в узгодженні з предметом дослідження створюється програмка, встановлюються або коректуються цілі, завдання та дидактичні методи подачі пізнань, також форми їхнього контролю.

Проблемне навчання передбачає моделювання різних проблемних ситуацій, в яких можливо виявиться особистість учня. Тут осягнення пізнань відбувається через зріз цієї труднощі, зсередини, при пошуку методів її вирішення.

Викладання психології засобом інтерактивного способу дозволяє зануритися в предмет і будувати процес засвоєння знань через створення міжособистісного спілкування та взаємодії в групі.

Психологія людини — предмет непростий і багатогранний. Величезна кількість наукових теорій і поглядів на численні труднощі, позначені в ній, дуже суперечливо тлумачаться і пояснюються різними науковими школами і напрямами. Не рахуючи того, ентузіазм до психології як до науки викликаний завзяттям учнів довідатися самих себе, мати можливість за допомогою придбаних пізнань спроектувати свою поведінку, своє успішне взаємодія в соціумі. Це, неодмінно, повинне враховуватися при викладанні даного предмета. Таким макаром, методика викладання психології, спрямована на збільшення проф підготовки фахівців-педагогів, погодившись з вимогами часу, вибирає сучасні методи навчання. При всьому цьому словесні прийоми (лекційні заняття) змішуються з приємними способами — переглядом відеозаписів, впровадженням інтернет-ресурсів. Але спочатку, методика викладання психології повинна спиратися на практичні інноваційні способи навчання, коли учні стають не тільки лише активними дійовими особами навчального процесу, але формують сам процес з урахуванням власних інтересів.