В економічній літературі зустрічається величезна кількість різних визначень, спочатку незрозумілим звичайному читачеві, який вирішив присвятити себе дослідженню питань бізнесу і грошей. Коли в перший раз читаєш той же МакКоннелловскій «Економікс», думаєш, що волатильність, брендинг, ліквідність — це всі визначення, які вживаються тільки якийсь особливою кастою присвячених, і усвідомити їх звичайному смертному не доля. У даній статті ми спростуємо це світогляд і ретельно повідаємо про ліквідність.

Даний термін все частіше зустрічається не тільки лише в спеціалізованих книжках і статтях, та й у матеріалах змі. Все так як він позначає одну з важливих рис підприємства та окремих активів. Ліквідність — це здатність будь-чого бути стрімко перетворена в засоби, інакше кажучи — прибутково реалізованим. Якщо актив можна перетворити на кошти стрімко, його іменують ліквідним, якщо ні — неліквідним.

Неважко здогадатися, що актив, що має найбільшу ліквідність — це кошти, що знаходяться в касі або на рахунку контори. Мало важче стрімко реалізувати різного роду депозитні сертифікати, чеки, векселі, акції та інші цінні папери. Ще важче буде отримати дебіторську заборгованість, яка також є частиною активів. Далі в порядку убування ліквідності розміщуються готова продукція на складах, сировинні запаси і головні засоби компанії.

Як лицезреем, активи компанії можна ранжувати за рівнем можливості стрімко приймати валютну форму. Але ліквідність може стосуватися не тільки лише окремого виду активів. При проведенні економічного аналізу розглядається також ліквідність підприємства — це його здатність у певний момент часу покрити свої зобов’язання за рахунок наявних активів. Як ми вже дізналися, активи мають різну ліквідність, і за цією ознакою їх ділять на чотири групи — від тих, які втілити простіше за все, тим, які реалізувати фактично нереально. Таким же образів ранжирують і зобов’язання — від короткострокових до тривалих. Далі дивляться співвідношення по кожній групі і пасивів, і залежно від цього систематизують ліквідність підприємства як абсолютну, повну, часткову і нульову.

Одним з характеристик, прийнятих у розрахунок при аналізі, є поточна ліквідність — це так іменований «коефіцієнт покриття», який вказує співвідношення більш ліквідних активів до більш термінових до погашення обов’язків. Даний показник дає аналітикам уявлення про те, чи здатне підприємство впоратися з поточною ситуацією, або вже на даний момент намічається кризова ситуація. Якщо коефіцієнт покриття перевершує одиницю, то обставин турбуватися немає, але вважається, що його найкраще значення повинно знаходитися в межах 1,3-1,5 — це дає компанії певний «запас міцності» на випадок появи несподіваних подій. Якщо ж коефіцієнт покриття менше одиниці, це означає, що підприємство не зуміє розплатитися зі своїми контрагентами, тобто спостерігається криза ліквідності, який за відсутності термінових заходів щодо врегулювання може стати передумовою банкрутства.

Як лицезреем, ліквідність — це один з важливих характеристик діяльності хоч якийсь контори. Незмінний моніторинг ліквідності, постійне відстеження динаміки коефіцієнта покриття дозволяє приймати рішення з регулювання поточної ситуації на підприємства. При проведенні аудиту даний показник також має величезне значення, і в разі, якщо перевіряючий виявляє перепони з ліквідністю його обов’язком є попередити управління контори про назріваючих проблемах. Своєчасне інформування дасть поштовх до передчасного прийняття заходів по виходу з кризи, допоможе забезпечити перехід від занепаду до благоденства.