Процес обміну інформацією — це і є спілкування. Культура увазі норми і правила, які закладені в кожному суспільстві. Ділова культура — це потрібний засіб відносин у сфері бізнесу. Культура мови в діловому спілкуванні базується на закоренілих принципах корпоративної культури та державних традиціях.

У комерційній, підприємницькій, політичній та інших сферах діяльності важливу функцію несуть всередині себе ділові зустрічі і переговори, тому культура мови в діловому спілкуванні має немаловажне значення. Психологію та етику переговорних процесів вивчають не тільки лише окремі громадяни, так і організації, а розробка ведення переговорів викладається під час навчання професіоналів. Ділові зустрічі і переговори проводяться вербально, тобто усно, словесно, тому зобов’язує учасників спілкування бути не тільки лише грамотними, та й знати етику мовного спілкування. Принципове значення мають жести, міміка, якими супроводжується мова, тобто невербальне спілкування. Дуже важливо знати і дотримуватися невербальним нюансам спілкування при переговорах із закордонними партнерами, які представляють інші релігії та культури.

Культура мови в діловому спілкуванні розглядається не лише як особливої форми поведінки і систем символів. Ділову розмову містить в собі логічну, мовну, невербальне, також психічну культуру. Основою культури спілкування є обопільне повагу і доброзичливість, конкретно від цих властивостей майже в усьому залежить підсумок проведених переговорів.

Ділова розмова — це обмін інформацією, поглядами, що не передбачає укладання угоди або контракту, також не передбачає прийняття рішень, потрібних для виконання. Вона може передувати переговори.

Переговори більш офіційна процедура, носить певний норов. Підсумок переговорів, зазвичай, зводиться до підписання документів та визначення обопільних обов’язків. При підготовці до переговорів принципово знайти їх предмет, відшукати партнерів для їх втілення, усвідомити інтереси партнерів і свої, створити план переговорів, підібрати професіоналів у делегацію, вирішити організаційні питання і оформити потрібних матеріалів. Протягом переговорів, зазвичай, протікає за схемою: початок спілкування — обмін інформацією-аргументації, контраргументірованіе — вироблення та узгодження рішень — закінчення переговорного процесу.

Культура мови в діловому спілкуванні забезпечує можливість укладення суворих угод і зростання власного капіталу. Кожен бажаючий вдосконалюватися в цій області має широкі здібності, так як з ділового етикету написано величезну кількість книжок, також є тренінги та курси, що навчають починаючих підприємців. Мовні комунікації в ділових переговорах озброюють не тільки лише знаннями теорії, так і практичними здібностями, необхідними в області ділового спілкування, розкриваючи специфіка взаємодії людей засобом використання мови. Мова, в свою чергу, є не лише засобом людського спілкування, та й виступає як знаряддя знань та інструменту мислення. Тому мовні комунікації в ділових переговорах між людьми — це основний механізм досягнення поставлених цілей, має на увазі психологічно підходящу установку. Дієве спілкування з партнером повинне забезпечити позитивний стан і зробити здатності для продовження співпраці, тому дуже принципово вміння співрозмовників знімати негативні емоції, володіти здібностями психічних рішення. Здібності безконфліктних бесід, призводять, як наслідок, до взаємовигідних результатами є вищою школою ділового спілкування.