Всі функції управління взаємопов’язані і при всьому цьому повністю можуть існувати окремо, вони характеризуються специфічним характером і змістом, здійснюються за допомогою особливих прийомів і методів. Зазвичай виділяють наступні групи функцій: організація, мотивація, планування, контроль.

Функції організації грунтуються на об’єднанні людей і засобів, для того, щоб досягти певних цілей. Організувати процес можна двома методами: поділити компанію на підрозділи у відповідності з цілями або делегувати можливості.

Функції планування підводить базис піді всі інші функції, так як доводить і дає поняття про те, якими повинні бути цілі та завдання організації, і що необхідно зробити, щоб цих цілей досягти. Наявні типи планування: стратегічне, тактичне та оперативне.

Функції мотивації — Комплекс заходів для забезпечення мотивації праці, спонукання персоналу до діяльності по досягненню цілей.

Контроль як функція управління має два напрямки: контроль, використовуваний для коректування відхилень від плану або самого плану, і контроль, використовуваний для оцінки набутого результату. Контроль забезпечує досягнення організацією поставлених цілей і сприяє нормальному функціонуванню підприємства. Контроль як функція управління застосовується для попередження кризових ситуацій, при загальній невизначеності та динамічності середовища, для підтримки успіху (дозволяє порівняти результати й планові характеристики).

За своєчасності втілення контролю може бути стратегічним, оперативним і завершальним. Стратегічний контроль містить у собі певні процедури, правила, стратегію та політику. Його основне застосування відноситься до грошових, речових і трудових ресурсів. Оперативний контроль реалізується в процесі роботи, як правило це контроль підпорядкованого начальником. Заключний контроль застосовується за фактом закінчення роботи і плодами праці.

Для управління виробничими процесами потрібна певна інформація, яка виходить засобом обліку. Господарський облік як функція управління передбачає незмінне спостереження за господарськими процесами, їх реєстрації та узагальнення. Він являє собою кількісне і високоякісне відображення економічних процесів для контролю і управління цими процесами

Контрольовані та об’єкти також повинні бути вірно визначені і прописані у посадових інструкціях і положеннях про підрозділи. Контроль як функція управління щільно пліток з мотивацією, так за результатами контролю можна виявити ступінь заслуги тієї або іншої мети. Відповідно, всі аспекти оцінки повинні бути зрозумілі виконавцям, тільки тоді контроль буде дієвим.

Також контроль як функція управління передбачає наявність певних вимог: ефект впливу на людей, визначення контрольованих кордонів, виконання контрольних завдань та ефективність самого контролю. Він не повинен нести негативної забарвлення когось «зловити і покарати», як прийнято в якихось організаціях.

У щоденних функціях керуючого щодо забезпечення нормальної життєдіяльності організації функції контролю природним чином «доручаються» керівнику, навіть якщо це не прописано в його посадових зобов’язаннях.

Контроль як функція управління повинен бути ефективний, іншими словами мати стратегічний характер, бути націленим на досягнення певних результатів, простий і економічний. Якщо ця функція проводиться керуючим вдало, то його діяльність з управління колективом також складається вдало і відмінно. Тримати під контролем — означає робити все можливе для отримання певних результатів, і потрібно від будь-якого керуючого організації.