Які причини революції 1905 року

Передумови революції 1905 року. Донезмоги погіршиться становище народних мас, небажання і нездатність царського уряду вирішувати наболілі питання селянський, робочий та інші, катастрофічний хід російсько-японської війни все це призвело до революційного вибуху.

Розпочата в 1905р. революція повинна була внести в російську життя зміни буржуазного характеру: зміну самодержавного державного ладу на конституційний, введення політичних свобод, знищення станової відособленості і нерівноправності різних верств населення і т. п. Однак внаслідок особливостей соціально-економічного розвитку Росії, вирішальною силою революції став пролетаріат, а не буржуазія. Таким чином, революційна ситуація, що склалася в Росії на початку XX в. , Завершилася перша народною революцією епохи імперіалізму. Які ж її самі основні причини?

Буржуазні реформи, проведені самодержавством в 60-х рр..

ХIХ в. , Носили половинчастий, непослідовний характер. Вони, хоч і дали відомий простір розвитку буржуазних відносин, але в той же час зберігали і численні кріпосницькі пережитки, які заважали подальшому розвитку капіталізму в країні. Суперечності між поміщиками і селянами взяли настільки гострий характер, що неминуче повинні були привести до революційного вибуху.

Саме аграрний питання було основним соціально-економічним питанням першої російської революції, головним завданням якої була ліквідація поміщицького землеволодіння. Суперечності між працею і капіталом, між робітниками і підприємцями також придбали виняткову гостроту.

Незважаючи на те, що Росія пізніше західноєвропейських країн вступила на шлях буржуазного розвитку, в ній вже наприкінці ХIХ початку ХХ в. Склався великий промисловий і фінансовий капітал. Високі темпи промислового розвитку забезпечували нещадною експлуатацією робочого класу.
Ще в кінці ХІХ ст. Російський пролетаріат почав наполегливу боротьбу за своє соціальне визволення, і ця боротьба неминуче повинна була завершитися революцією.

Численні народи, що входили до складу Російської імперії, знаходилися під подвійним гнітом — царизму, російських поміщиків і капіталістів і місцевої, національної буржуазії.
Самодержавство сіяло ворожнечу і ненависть між народами, заохочувала всі форми їх грабежу. У відповідь народи Росії піднімалися на боротьбу.

Зростання національної — визвольного руху — такий наступний фактор, що підводила Росію до революції.
Всяка революція, перш за все, спрямована проти державної влади, яка здійснює диктатуру панівного класу.

Такий владою в Росії було самодержавство, що було одним з найважливіших пережитків феодалізму. Царизм, що спирався на поміщиків і бюрократію, стояв на варті деспотичних порядків, гальмував розвиток країни.
Він прирікав народні маси на злидні, неуцтво і безправ’я, переслідував всякий прояв вільної думки.

Усюди панували Міліцейська, хабарництво, наруга над людською особистістю. Ненависть до царизму піднімала на боротьбу найширші верстви населення: робітників, селян, інтелігенцію, дрібну буржуазію.

Які причини революції 1905 року?