Які податки платить ТОВ на загальному режимі?

1. ПДВ.

Податковий період — квартал.

Термін перерахування податку та подання декларації — не пізніше Двадцять числа місяця, наступного після закінчення кварталу.

Даний податок обчислюється наступним чином: з суми вихідного ПДВ (за виданими рахунками-фактурами) віднімається вхідний ПДВ (з придбаних рахунками-фактурами). Усі вхідні документи повинні відображатися в книжці покупок, а вихідні — в книжці продажів. Для того щоб уникнути проблем з податковими органами, платник податків зобов’язаний мати документальні докази власних витрат. ПДВ по придбаних рахунками-фактурами може зменшувати податкову базу як в кварталі, відповідному даті виписки документів, так і в наступних періодах. Завчасно вживати ПДВ до відрахування не можна. Якщо сума податку, придбана в результаті обчислень, позитивна, її потрібно перерахувати до бюджету, якщо негативний — податок підлягає відшкодуванню з бюджету, що дозволить зменшити виплати за наступний квартал на належну величину. Варто відзначити, що кожному підприємству слід познайомитися з безпечними частинами відрахувань, величина яких визначається по кожному регіону. Ці відомості розташовані на всіх фаворитних бухгалтерських ресурсах.

2. Податок на прибуток.

Податковий період — рік.

Термін перерахування податку та подання декларації — не пізніше Двадцять вісім березня року, наступного після закінчення податкового періоду.

Звітні періоди — 3, 6, Дев’ять місяців.

Терміни перерахування авансів і подання розрахунків — не пізніше Двадцять вісім числа місяця, наступного після закінчення звітного періоду.

Для організацій, реалізаційні доходи яких за результатами чотирьох кварталів складають менше Десять млн рублів за кожний квартал, передбачено особливий щомісячний порядок сплати авансів (ст.286 НК). Щоб вирахувати податкову базу, потрібно доходи без ПДВ зменшити на суму витрат без ПДВ. При всьому цьому облік витрат повинен здійснюватися в узгодженні з НК РФ, який передбачає величезну кількість аспектів і обмежень для різних видів витрат. Ставка податку становить 20%.

3. Податок на майно.

Податковий період — рік.

Термін перерахування податку та подання декларації — не пізніше Тридцять березня року, наступного після закінчення податкового періоду.

Звітні періоди — 3, 6, Дев’ять місяців.

Термін перерахування авансів і подання розрахунків — не пізніше Тридцять числа місяця, наступного після закінчення звітного періоду.

Платники даного податку — ТОВ, враховують на балансі небудь активи. Податковою базою визнається їх середньорічна ціна, яка розраховується за спеціальною формулою. Розмір податкової ставки визначається на регіональному рівні і не може становити більше 2,2%.

Які податки платить ТОВ на полегшеному режимі?

Система оподаткування УСН передбачає сплату одного податку, що заміняє ПДВ, також податки на прибуток та майно.

Податковий період — рік.

Термін перерахування податку та подання декларації — не пізніше Тридцять один березня року, наступного після закінчення податкового періоду.

Звітні періоди — 3, 6, Дев’ять місяців.

Термін перерахування авансів — не пізніше Тридцять числа місяця, наступного після закінчення звітного періоду. Звітність в ТОВ не передбачає подачу проміжних розрахунків.

Існує два методи розрахунку податкової бази, один з яких має бути обраний платником податків при переході на «спрощенку»:

1. Доходи — витрати * 15%. Склад витрат для ССО визначає ст. 346.16 НК. Принциповим аспектом буде те, що при обчисленні податку можуть бути враховані тільки практично оплачені витрати. Також платник податків повинен вести книжку доходів і витрат.

2. Доходи * 6%. Впровадження даного режиму не просить обліку витрат, що істотно спрощує проходження перевірок та бухгалтерії.

Які податки платить ТОВ, застосовує ЕНВД?

Режим ЕНВД є обов’язковим для організацій, що здійснюють певні види діяльності: роздрібну торгівлю, побутові послуги, пасажирські перевезення, надання нерухомості в оренду і якісь інші. Єдиний податок також виключає сплату ПДВ, податків на майно і прибуток.

Податковий період — квартал.

Термін перерахування податку — не пізніше Двадцять п’ять числа місяця, наступного після закінчення кварталу.

Термін подачі декларації — не пізніше Двадцять числа місяця, наступного після закінчення кварталу.

Розрахунок ЕНВД не знаходиться в залежності від виручки і витрат ТОВ, він проводиться виходячи з характеристик, встановлених законодавством. Варто відзначити, що організація, провідна різні види діяльності, може використовувати ЕНВД відразу із загальною або полегшеної системами.

Інші платежі в бюджет.

Які податки платить ТОВ ще? Відповідь на дане питання залежить також від специфічності його роботи. Підприємство може бути платником транспортного, аква, земляного податків, НДПІ, акцизів, використовувати режим ЕСХН. Не рахуючи цього, кожен роботодавець повинен платити зарплатні податки: ПДФО і збори в позабюджетні фонди. Підготовчий розрахунок податкових платежів дозволить бізнесменові оцінити порядок витрат і вирішити, яку систему оподаткування вибрати для ТОВ.