Яке походження людських рас

Вчені вважають, грунтуючись на наявних доказах, що все людство має одне місце походження і що всі раси мають загальних попередників. Спільний предок людини, якщо спиратися на дані деяких фахівців, дуже нагадував сучасної людини і, можливо, спочатку з’явився в Азії.

Інші вчені вважають, що перша людина спочатку з’явився в декількох місцях, в різний час, пізніше вони змішалися, і утворилися сучасні раси. Близько 500 000 років тому предки сучасної людини мешкали в Західній Азії невеликими групами. У таких невеликих ізольованих групах з’явилися ознаки відмінностей відмінність у формі голови, розрізі очей, формі обличчя.

Пізніше з’явилася необхідність у нових районах проживання, і близько 300 000 років тому ці групи первісних людей рушили на південний схід, у бік Індонезії, а також на північ, у бік Китаю.

Ще пізніше людина мігрував в інші частини Землі, де одні групи розвивалися в ізоляції, а інші змішувалися. Сучасні студенти знають, що існує три основних раси.

Це європеоїдна раса, яка об’єднує всіх білих людей, монголоїдна раса і негроїдної раса, на зразок негрів, що жили в лісових районах Африки. Раніше всіх людей за кольором шкіри ділили на п’ять груп.

Зараз від подібної класифікації відмовилися, оскільки колір шкіри не може визначити, до якої раси належить людина.
Також неможливо це зробити на підставі якої-небудь однієї характеристики: форми голови, групи крові або форми носа. Необхідно враховувати багато характеристики.

Таким чином, раса це група людей, що мають спільні фізичні характеристики, успадковані від своїх предків і які відрізняють їх від інших рас.

Яке походження людських рас?