Що ми вкладаємо в поняття «наука»? Як вона впливає на світову цивілізацію? У чому полягає роль науки в сучасному суспільстві? Дають сучасній людині нові наукові відкриття? Пошук відповідей на ці питання завжди акомпанував становленню та розвитку сучасної науки і став насущним для розуміння як самої її сутності, так і цивілізації, в рамках якої науковий підхід до світу став реальною можливістю. На сучасному етапі життя ці питання роздобули новітню гостроту і актуальність. Спочатку, вони стосуються того становища, в якому перебуває сьогоднішнє суспільство.

Зараз у світі наступив інформаційний крок розвитку. Загальна комп’ютеризація віддала можливість використовувати цифрові технології у майже всіх сферах життя. Їх застосування просить нових пізнань, здібностей і вмінь, придбання яких і повинна забезпечити сучасна наука.

Вплив науки на суспільне життя

Нереально переоцінити роль науки в сучасному суспільстві, адже зараз вона робить величезний вплив на багато сфер життя і діяльності людей. Не викликає коливань і те, що від ступеня розвитку науки залежать всі характеристики розвитку суспільства — економічні, культурні, освітні.

Минулий століття приніс технологічні, економічні та соціальні конфігурації в житті людей. І зараз, оцінюючи роль науки в сучасному світі, можна зробити висновки, що на наступних кроках людського розвитку формувати його життєдіяльність будуть наступні напрямки: інформатика, генетика, екологія, енергетика, дослідження здібностей людського мозку, матеріалознавство.

Розвиток науки і вирішення екологічних проблем

В особливо важлива роль науки в сучасному світі в якості соціальної сили, яка допомагає вирішити наболілі принципові завдання сучасності. До них, а саме, відноситься екологічний стан планетки. Швидкий науково-технічний прогрес, привносячи в життя людини якісно нові конфігурації, призводить до значного зменшення ресурсів планетки, забруднення середовища. Тому наука стає однією з обставин невиправних втрат і необоротних конфігурацій, що відбуваються в тому середовищі, в якій живе населення землі. Наукові дані відіграють головну роль в оцінці масштабів екологічних загроз.

Вплив науки на сучасну культуру

Зростаюча з кожним роком роль науки в сучасному суспільстві призвела до появи її особливого статусу в культурі і нових видів взаємодії з багатьма шарами суспільної свідомості. Тому й з’явилася проблема співвідношення особливостей наукового зания з іншими видами діяльності, що веде до занію — буденною свідомістю, мистецтвом.

Ця філософська проблема володіє величезним практичним значенням. Розуміння особливостей науки є принциповою передумовою для використання наукових способів в управлінні культурними процесами. Це осмислення також потрібно для вироблення законів, що допомагають керувати самою наукою в критеріях бурхливого технічного прогресу, адже для дослідження особливостей наукового зания потрібно проаналізувати його соціальної обумовленості, також його взаємодія з різними сферами культури як речовинній, так і духовної. У зв’язку з цим роль науки в суспільстві буде постійно зростати.

Яку роль відіграє наука в сучасній освіті

За допомогою наукових пізнань людина пізнає світ. Велика роль науки в сучасному суспільстві складається до того ж у тому, що керувати ним, не маючи певних знань, нереально. Наукові пізнання призвели до змін соціальної структури суспільства: з’явилася більша кількість людей, що займаються інтелектуальною працею, і зменшилася чисельність зайнятих некваліфікованою працею. Наука робить вплив на людину конкретно через освіту.

Визначаючи роль науки в суспільстві, слід приділити увагу питанням відносин вченого і його дослідних робіт з населенням землі, рівень соціальної відповідальності діячів науки. Неув’язка полягає в тому, щоб нові винаходи не були звернені проти людини. Потрібно відмовитися від принципів свободи наукових пошуків, які нічим не обмежені. Дослідження повинні бути на благо людини, а не на шкоду йому. Сучасна наука повинна відчувати свою етичну відповідальність за майбутнє всієї планетки.