Посеред економічних категорій особливої значущості характеризуються рентабельність і прибуток — два неподільних показника, на підставі яких можна судити про рівень ефективності господарської діяльності проведеної підприємством. Загальновідомо, що прибуток у валютному вираженні — це різниця між доходами підприємства та витратами, яких воно зазнало у процесі власної діяльності. Неодмінно, конкретно прибуток є показником того, як прибутково втілення тієї або іншої діяльності. При всьому цьому прибуток впрямую знаходиться в залежності від рентабельності — більш принципового економічного показника. Якщо розрахунок прибутку зазвичай не викликає складнощів навіть у початкуючих бізнесменів, то відповісти на питання як вирахувати рентабельність продажів може далеко не кожен, навіть найдосвідченіший керуючий підприємства, залишаючи цю функцію на бухгалтерію. Між тим пізнання як розраховується рентабельність продажів може надати гігантську послугу керівнику — тільки знаючи цей показник, можна вважати, що картина діяльності підприємства розкрита стовідсотково, а без цього в свою чергу нереально успішне планування і регулювання діяльності. Ось тому нижче ми розглянемо, як вирахувати рентабельність продажів звичайним способом.

Отже, анотація, яка дає відповідь на питання як вирахувати рентабельність продажів і прибуток:

По-1-х, потрібно розібратися, що таке рентабельність і нерозривно пов’язана з нею прибуток. Прибутком є вираз кінцевого фінансового результату, якого досяг підприємство у валютному еквіваленті. Рентабельністю іменують відносний показник, який відображає також грошовий підсумок.

Одна з головних теорій, що пояснює виникнення прибутку — це теорія доданої ціни, зроблена Карлом Марксом. К. Маркс стверджував, що додаткова ціна, трансформуючись у виручку в процесі реалізації продуктів, створюється стадії виробництва. Засобом створення додаткової ціни виступає специфічний продукт — «робоча сила». Іншими словами, на думку Маркса, додаткової ціною є ціна, створювана працею робітника понад ціни робочої сили (тобто зарплати).

При всьому цьому прибуток не може прирівнюватися додаткової ціни, тому що більша її частина витрачається на виплату зарплати працівників, та інші витрати. Тому до прибутку застосовується визначення перетвореної форми додаткової ціни.

Існує валова (загальна) і незаплямована прибуток (сума, яка залишається після всіх виплат).

Валовий прибуток можна вирахувати, віднявши від чистого доходу, придбаного від реалізації продуктів і послуг собівартість цих продуктів або послуг.

Чистий прибуток можна вирахувати, віднявши від валового доходу суму витрат на створення та суму всіх податків і інших витрат.

Рентабельність є відносним показником рівня ефективності, з яким ведеться господарська діяльність. Даний показник розраховується у відсотках. Для розрахунку коефіцієнта рентабельності потрібно поділити показник придбаної прибутку на показник активів (ресурсів), які її формують.

Характеристики рентабельності дуже різноманітні і представлені рентабельністю головних засобів, рентабельність активів, рентабельність капіталу, рентабельністю виробництва, рентабельністю продажів і якимись іншими.

Останній показник дуже важливі, тому розглянемо, як вирахувати рентабельність продажів і чому це принципово.

На підставі рентабельності продажів можна судити про дещиці прибутку в кожній валютній одиниці, яка була зароблена підприємством. Щоб вирахувати цей показник потрібно незаплямована прибуток поділити на обсяг продажів.

Покладаємо надії, зараз ви розумієте як відшукати рентабельність продажів.