Хоч яка речовина має властивості. І основна з рис хоч якої речовини — вага, а точніше — питома вага, співвідношення ваги певного тіла і об’єму, займаного цим тілом. Показник цей витікає з механічного визначення матерії. Конкретно через нього нами відбувається перехід у сферу визначень високоякісних. Матерія для нас вже не безформна маса, яка прагне до центра мас власної. Ну, наприклад — Галлактік — всі її тіла різні за питомою вагою (про те, як вирахувати питому вагу — трохи нижче), оскільки мають власну вагу і власний об’єм. Якщо взяти роздільно нашу Землю і її оболонки (літосфера, гідросфера, атмосфера), виявиться, що і вони мають свою питому вагу, різний і особистий.

Точно так само і окремі хім елементи мають власну вагу, тільки вже атомний. Це теж вираз питомої ваги. До речі, існує тільки кілька частин, які можуть бути представлені в чистому вигляді, а все інше-з’єднання, зазвичай, стійкі і носять назву звичайних речовин. У літосфері нашої планетки їх більше п’ятисот, кожне — зі своїм питомою вагою. Як вирахувати питому вагу? І взагалі, чи можна це зробити?

Природно. Конкретно на даний момент і роздивимось про те, як вирахувати питому вагу. Краще це зробити на певних прикладах, щоб було зрозуміліше.

1. Приміром, ви — начальник деревообробного цеху та бажаєте знати, як вирахувати питому вагу реалізації певних продуктів або робочого матеріалу в цьому випадку. Повинні бути відомі: величина продажів визначеного продукту і сумарний обсяг. Припустимо, у нас є: вид продукції — дошка, виручка — П’ятнадцять тисяч п’ятсот (руб), вага питома — 81,6%; вид продукції — брус, виручка — Тридцять тисяч (руб), вага питома 15,8%; вид продукції — обапіл, виручка — Сто дев’яносто тисяч (руб), питома вага 2,6%. Разом: виручка — 190000, а питома вага (загальний), відповідно, 100%. Як вирахувати питому вагу дошки? Ділимо Сто п’ятдесят п’ять тисяч на Сто дев’яносто тисяч і множимо на сто. Отримуємо 81,6%. Конкретно це і питома вага дошки.

2. Як вирахувати питому вагу хоч якої речовини?

Питома вага чому-часто плутають з щільністю, хоча поняття це зовсім різні. Питома вага не відноситься до рис фізико-хімічними і відрізняється від щільності як, скажімо, маса від ваги.

2.1.) Щільність — відношення маси об’ємом, а питома вага — відношення ваги до об’єму, формулою це можна представити так: γ = mg / V. А якщо щільність-відношення маси даного тіла до об’єму цього тіла, то формулу для знаходження ваги питомої, відповідно, запишемо в такому вигляді: γ = ρg.

2.2.) При бажанні можна відшукати питома вага через об’єм і масу, або методом експериментальним методом зіставлення значень тиску. Тут в хід піде рівняння гідростатики: P = Po + γh. Але спосіб цей застосовний виключно у випадку, коли відомі всі без винятку вимірювані величини. У цьому випадку формула знаходження ваги питомої придбає такий вигляд: γ = P-Po / h. Рівняння це зазвичай застосовується для опису сполучених посудин і їх діяння. На базі експериментальних даних буде справедливий висновок: кожне речовина, що знаходиться в судинах з’єднаних, матиме свою свою висоту і свою свою швидкість розтікання по стінах посудини, в якому ця речовина знаходиться.

2.3.) Для того, що б обчислити (вирахувати) питома вага, можна застосувати ще одну формулу (сила Архімеда). Пам’ятайте шкільні уроки з фізики Напевно, ствердно відповідять тільки одиниці. Тому освіжаємо пам’ять: сила Архімеда-сила виштовхуюча. Уявімо, дан вантаж, що має певну масу (позначимо цей вантаж як «m»), який тримається на воді. У цей момент на вантаж впливають дві сили, 1-а — сила тяжіння, а друга — Архімеда (сила виштовхуюча, при цьому напрямок буде назад вектору mg). У формулі сила Архімеда виглядає так: Fapx = ρgV. Знаючи, що ρg дорівнює вазі питомій води, отримуємо наступне рівняння: Fapx = yV, а звідси виводимо: y = Fapx / V.

Важко? Тоді спростимо: для того, щоб вирахувати питому вагу, розділіть вагу на обсяг.