Як зрозуміло економічний прибуток в чистому вигляді являє собою різницю, яка формується між так званої балансовим прибутком і групою обов’язкових платежів, у тому числі податками на придбані грошові результати і, відповідно, на прибуток. Необхідно відзначити те, що в податки, виплачувані на грошові результати, включені наступні: податок на майно, що належить підприємству, на утримання соціально-культурного та житлового фондів, потреби і утримання міліції та освіти та інші. Це сувора податкове навантаження. При всьому цьому неодмінно треба врахувати, що в узгодженні з російськими законами податок на прибуток обчислюється, виходячи з балансового прибутку, яка, природно, істотно вищою за ту реального прибутку, яка повністю відображає господарсько-фінансової діяльності того або іншого підприємства. Як наслідок, вірогідні випадки, коли в якості частини суми виплати за податками стає не тільки лише економічний прибуток, та й частково зворотні кошти. Таким макаром, виручка від реалізації продукції не завжди повністю може забезпечувати достатній прибуток.

Функції, виконувані прибутком

Прибуток, будучи одним з найбільш важливих категорій, наявних в ринкових відносинах, природно, робить ряд функцій. Спочатку, варто відзначити, що прибуток спочатку характеризує ефективність діяльності. Зрозуміло, що вже сама наявність такого факту як фінансовий прибуток свідчить про те, що підприємство вигідно, і виручка від реалізації продукції достатня для розвитку виробництва.

По-2-х, не слід забувати про так званої стимулюючої функції прибутку. Конкретно при наявності останньої може бути виконання різного роду соціальних програм, розвиток, підвищення конкретно капіталу і т.д..

Третьою позицією в даному переліку є функція прибутку як індикатора ефективності самих різних інвестиційних проектів, наприклад, впровадження нових технологічних процесів, обладнання, при всьому цьому визначення виручки буде залежати від ефективності виробництва. Може бути оцінена схожим чином ефективність різного роду рекламних технологій.

Зниження витрат як метод зростання прибутку

Для будь-якого виробника одним з головних завдань є зниження собівартості, природно збільшить прибуток. Виконуючи таку операцію як визначення виручки. Не варто незаперечно і, найголовніше повністю оцінювати придбані числа, принципово врахувати такий показник як собівартість продукції. На практиці традиційними варіаціями пониження собівартості є, неодмінно, економія паливних і сировинних ресурсів, трудових витрат за рахунок модернізації виробництва, скорочення комерційних і адміністративних витрат і т.д.. При всьому цьому слід тримати в голові, що зменшення собівартості продукції повинно бути обгрунтованим і врахувати той факт, що при певному рівні настає вже пониження властивості, при всьому цьому фінансовий прибуток також буде зменшуватися, при цьому в геометричній прогресії.

На сучасному етапі розвитку широке поширення одержали так звані інноваційні способи зниження витрат, наприклад, управлінський облік. Він дозволяє робити дієвий контроль за витратами, загальними витратами підприємства. Як різновид може застосовуватися облік, розподілений по центрам відповідальності, коли частина управлінських функцій покладається на лінійні управлінські структури, які, у свою чергу, несуть повну або часткову відповідальність за фактичні характеристики витрат в межах запланованих величин і характеристик.