Інтернаціональний кредит — це рух позичкового капіталу за державними кордонами держав між суб’єктами міжнародної економічної діяльності, пов’язані з тимчасовою передачею товарних грошових цінностей на критеріях зворотності, терміновості і виплати відсотка. Інтернаціональний кредит забезпечує переміщення зайвого капіталу, яке приносить вигоду обом сторонам. З розвитком зовнішньоекономічних відносин роль інтернаціонального кредиту завжди виростає, сприяючи економічному розвитку та розвитку глобального торгового ринку.

Інтернаціональний кредит — сучасні види і форми.

Більш всераспространеннимі формами інтернаціонального кредиту є товарний (він же комерційний) і грошовий кредит.

Інтернаціональний комерційний кредит видається для оплати продуктів або послуг і має почастіше суворо мотивованої вдачу. У більшості випадків він реалізується як відстрочка платежу фірми-експортера фірмі-імпортеру. Такі кредити можуть мати термін від Два до Сім років і визначатися привабливістю співпраці з певною компанією її надійністю та рівнем заінтрігованності кредитора в міжнародних відносинах з позичальником. У більшості випадків він оформляється у вигляді відкритого рахунку або векселя. Одним з більш всераспространенних форм комерційного кредиту є лізинг — здача в оренду певного майна (головних засобів) на критеріях наступного викупу. Такий вид кредитування особливо важливий для країн, що розвиваються, тому що він зменшує відтік валюти з країни і зменшує дефіцит платіжного балансу. До того ж таким макаром розвиваються, отримують доступ до нових технологій, дуже дорогим для своєї розробки.

Банківський інтернаціональний грошовий кредит імпортера та експортера реалізується у вигляді боргу під заставу продуктів і товарних документів, в рідкісних випадках без застави через поручителя. Таким макаром, банк виступає у вигляді гаранта угоди у разі, якщо одна із сторін не може забезпечити речовий забезпечення на дату угоди. За свою послугу банк отримує певну комісію, попутно він також може надавати грошові послуги.

Облігаційний інтернаціональний кредит — це один з часто зустрічаються видів інтернаціонального кредиту. Вживається для отримання тривалих кредитів з інтернаціонального або державного ринкового капіталу. Емісію і розміщення такого кредиту виробляють менеджера банку, на чолі з керуючим, який виступає як контрагент кредитора і несе відповідальність за її компанію та поширення. Інтернаціональний муніципальний кредит — це форма кредитування, покликана забезпечити фінансову допомогу державам, що розвиваються, також країнам, що мають недолік бюджету. Більш знатними в цій сфері кредитування є спеціально призначені для цієї мети міжнародні грошові фонди, банки та організації. Вони акумулюють величезні гроші і на певних критеріях позичають їх нужденним державам. Більш відомими організаціями, що спеціалізуються на міжнародному фінансовому кредиті є Інтернаціональний грошовий фонд, Глобальний банк реконструкції та розвитку та регіональні банки розвитку. Вони виділяють фінансову допомогу на базі терміновості і поворотності, отримуючи також можливість впливати на політичні та економічні процеси усередині кредитованого країни.

Також в певних випадках має місце інтернаціональний мотивованої кредит, спрямований на фінансування певних програм.

Інтернаціональний грошовий кредит може видаватися як у валюті імпортера або експортера, валюті третій країні, також в будь-який загальновизнаною колективної валюті.