Хімічна промисловість являє собою всеохопну гілку, визначальну рівень науково-технічного прогресу разом з машинобудуванням, також поставляє для всіх галузей народного господарства матеріали і технології.

Хімічна промисловість світу є однією з головних галузей важкої промисловості, і являє собою речову та науково-технічну базу хімізації всіх галузей народного господарства. Ця гілка економіки відіграє головну роль у зміцненні обороноздатності, нарощування продуктивних сил, в підтримці потребам хоч якого суспільства. Хімічна промисловість світу є комплексом галузей виробництва, базисними технологіями в яких є хім способи переробки матеріалів або сировини. Завдяки розвитку хім індустрії з’являються і розвиваються всеохопні виробництва цінних промислових товарів; робиться підміна дорогої сировини більш дешевеньким і легкодоступним; утилізуються виробничі відходи, проходить всеохопне впровадження сировинних ресурсів. Хімічна промисловість світу утворює складну і функціональну систему зв’язків з іншими галузями народного господарства, наприклад з газо-та нафтопереробної індустрією, з вуглевидобувної, з металургійною промисловістю, також лісової і легкою. Поєднання різних галузей індустрії з хім дають можливість створення цілих промислових комплексів.

Статистика свідчить, що хімічна промисловість світу мала найбільші характеристики розвитку прямо до середини 70-х років. Енергетична криза цього періоду дещо знизив темпи розвитку цієї галузі, оскільки для відновлення структурно-технологічної перебудови в хім індустрії знадобився певний час. Майбутнє розвиток хімічної промисловості показало постійні результати, і в поточний час цю гілку по ціни продукції, що випускається випереджає тільки електроніка. У частині промислового виробництва в просунутих країнах хімічна промисловість поступається тільки машинобудуванню.

Нафтохімічна промисловість Рф представляє єдиний комплекс народного господарства, що займається видобутком та переробкою нафти і її похідних. За статистикою в останнє десятиліття Двадцять століття нафтохімічні продукти становили більше третини всієї продукції хімічної промисловості, і поболее половини обсягів виробництва органічних компонент у світовому масштабі. Ті ж пропорції зберігалися і в нафтохімічній індустрії Рф.

Хімічна промисловість по власній структурі відрізняється складністю і налічує в своєму складі більше Двісті підгалузей, при всьому цьому асортимент продуктів, що випускається хім індустрією, доходить до Один млн. Хім індустрія Німеччини, як і глобальна хімічна промисловість, групує підгалузі на гірничо-хімічну промисловість, основну хім і індустрія полімерних матеріалів.

Гірничо-хімічна індустрія пов’язана з видобутком, переробкою і збагаченням фосфоритів, калійних солей, сірки. Основна хімічна промисловість представлена створенням мінеральних добрив, солей, лугів, кислот. А індустрія полімерів базована на органічному синтезі і містить у собі створення синтетичних пластмас і смол, хімічних волокон і каучуку, барвників і т.д. Ця ж гілка нафтохімічної індустрії забезпечує споживчі потреби суспільства і служить для виробництва лікарських препаратів, фотохімії, миючих засобів, косметики та парфумерії.