У загальному усвідомленні грошові характеристики — дані, які повним чином характеризує фінансову діяльність підприємства. Вони допомагають провести оцінку результатів господарювання, узагальнення і підведення підсумків характеристик грошової діяльності суб’єкта.

Грошові характеристики підприємства можуть розглядатися як аспекти оцінки результатів діяльності господарюючого суб’єкта, а можуть бути пов’язані з вибором напрямку і цілей роботи підприємства, іншими словами вживатися при прийнятті управлінських рішень.

Головні грошові характеристики в роботі підприємства розуміють аналіз наступних значень: виручка від реалізації, отриманий прибуток і сальдо валютних потоків організації.

Виручка від реалізації вказує дохід, придбаний підприємством від реалізації продуктів і готової продукції, від виконання певних робіт і надання послуг за певний проміжок часу. Придбаний підсумок може виражатися як у валютній, так і негрошовій формі. У другій формою передбачається взаємозалік, бартер і т.п..

Прибуток є різницею між доходами, представленими виручкою від реалізації та всіма витратами, у підприємства у відповідному періоді. У видатках повинна враховуватися собівартість продуктів, послуг або робіт. Конкретно отриманий прибуток і підлягає оподаткуванню. А то залишок прибутку, який знаходиться в розпорядженні суб’єкта після вирахування всіх податків, може бути застосований підприємством на власні потреби (розширення виробництва, виплата дивідендів засновникам і т.д.).

Сальдо валютних потоків розраховується як різниця між загальною сумою надійшли на підприємство і перерахованими їм іншим організаціям коштів у певний звітний період. При всьому цьому під валютними коштами розуміються і готівку, так і безготівкові кошти, і незалежно від того, в якій валюті здійснюється оборот.

Позначені грошові характеристики потрібно вірно розмежовувати між собою. Так, при розрахунку прибутку потрібно врахувати на сто відсотків всі доходи підприємства, включаючи і виручку від реалізації, і повністю всі інші надходження коштів.

Варто відзначити, що такі грошові характеристики дозволяють засновникам або контролюючим органам прийти до висновку про ефективність роботи підприємства, виявити проблемні питання та спричинитися з способами їх вирішення.

Для повної властивості грошової діяльності підприємства є грошові характеристики, які формуються в процесі проведення аналітичної діяльності або в процесі втілення виробничої та інвестиційної діяльності господарюючого суб’єкта. При всьому цьому немає ніякого універсального коефіцієнта, який би на сто відсотків характеризує результати діяльності бізнесмена.

Грошові характеристики, що відображають результати роботи підприємства, — рентабельність, фінансова стійкість, ліквідність і ринкова ціна активів.

Рентабельність характеризує економічну ефективність підприємства, є відносним показником, який зіставляє придбаний підсумок з витратами або ресурсами, які вживаються для заслуги корисного ефекту. На практиці існує величезна кількість коефіцієнтів рентабельності, впровадження кожного з яких знаходиться в залежності від вибору критеріїв оцінки господарської діяльності суб’єкта з позиції ефективності. Від цього залежить також і вибір основного оціночного показника, представленого прибутком, яка застосовується при проведенні розрахунків. Як випливає, можуть вживатися валовий прибуток, прибуток до оподаткування, операційний прибуток і чистий прибуток