Грошові активи являють собою хоч який вид активу, який може бути представлений:

— валютними коштами;

— пайовою роллю в статутному фонді іншої компанії;

— правом за договором на отримання хоч якогось грошового активу або контори або грошей, також на обмін грошового активу або зобов’язання іншої підприємства на на теоретичному рівні прибуткових для цієї компанії критеріях;

— контрактом, розрахунок за яким може здійснюватися своїм інвентарем пайової ролі, що є непохідним у випадку, якщо у компанії виникає обов’язок по отриманню змінного числа власних часток або похідним, при якому розрахунок може виконуватися будь-яким іншим методом, не рахуючи обміну певної суми коштів або іншого грошового активу на еквівалентну суму своєї дещиці в компанії. Ось тому контракт на надання або отримання власних інструментів контори в подальшому не входять в особисті документи компанії.

Власні грошові активи-їх оцінка робиться згідно подальшого поділу на чотири категорії:

1) грошові активи, які оцінюються за справедливою ціни у підсумку отримання прибутку або збитку;

2) грошові активи, що знаходяться в наявності і готові для реалізації;

3) дебіторська заборгованість;

4) інвестиції, утримувані до повного погашення.

Як будь-яка фінансова категорія, грошові активи володіють певними якостями, головним з яких є здатність нарощувати прибутковість компанії. Так, будь-яке підприємство ніколи не буде вкладати свої кошти в придбання майна, яке не володіло цією властивістю.

Ризик і прибутковість грошових активів розглядаються як взаємозалежні категорії. Так, ризик являє собою потенційну можливість втрати певної суми вкладених коштів або неотримання доходу у спрогнозованих або запланованих розмірах. З прийнятої практики існує оцінка ризику з впровадженням концепції левериджу.

Діяльність будь-якого підприємства постійно пов’язана з виробничим або грошовим ризиком, який потрібно врахувати залежно від займаної позиції компанії. Так, компанія може бути охарактеризована як з позиції наявних активів (виробничий ризик), так і джерела коштів (ризик грошовий).

Виробничий ризик завжди обгрунтований особливостями функціонування компанії в рамках певної галузі. Конкретно від цього і залежить структура активів, в які підприємство планує вкласти свій капітал. Цей вид ризику визначається такими факторами, як регіональні особливості, національні традиції, кон’юнктура ринку, також інфраструктура.

Грошовий ризик обгрунтований структурою джерел коштів, яка припускає шляху вкладення грошей і джерела їх формування. Принциповим питанням залишається співвідношення між позиковими і своїми капіталами.

Грошові активи: оцінка ризиків та причин, які обумовлюють, здійснюється з впровадженням аналізу одержуваної прибутковості. Зв’язок прибутку з вартісною оцінкою витрат, пов’язаних з придбанням активів або інших головних фондів, потрібних для одержання цього прибутку, характеризуються з впровадженням такого показника, як леверидж. Даний показник може характеризуватися співвідношенням між змінними і незмінними витратами.

Грошові активи хоч якого підприємства відображають загальне благополуччя, перспективи зростання прибутку і характеризує готовність організації до майбутнього розвитку та розширенню виробничої діяльності.