Господарський облік потрібен підприємству, якщо воно займається виробленням небудь продукції. Об’єктом його аналізу виступають процеси, що відбуваються на виробництві, при цьому їх оцінка робиться як у високоякісному, так і кількісному ключі. Так як розвивається речовий створення, з’являється необхідність в обліку міри праці і міри споживання. В цілому, цей процес орієнтований на визначення відхилень від реалізації тих або інших намічених цілей, також пошуків методу їх усунення.

Що стосується головних рис, то господарський облік відрізняється наступними:

— При його проведенні використовуються різні варіанти вимірників, вибір яких регламентується цілями і спрямованістю процедури.

— У ньому побутують дані, що характеризують період, за який проводиться цей аналіз.

— Господарський облік допомагає проаналізувати реальний стан справ на підприємстві.

Основними його завданнями та цілями є:

— Проведення економічного аналізу, що стосується певного суб’єкта.

— Оцінка необхідності прийнятих рішень і проведених операцій.

— Прогнозування і розробка варіантів майбутньої діяльності.

— Визначення ступеня ризику в тій або іншій області.

Існує кілька методик, згідно з якими проводиться господарський облік, і його види також виділені виходячи з схожою систематизації. Таким макаром, розрізняють бухгалтерський, оперативний і статистичний облік. Потрібно роз’яснити суть кожного з них.

Так, оперативний облік — це розробка, що дозволяє стежити, показувати і тримати під контролем окремі господарські і технічні операції конкретно під час їх проведення. Це робиться для того, щоб виробляти оперативне управління. До прикладу, цей вид обліку допомагає відобразити величезна кількість виробничих процесів, а саме, вихід службовців на роботу, реєстрацію угод, проведених протягом місяця, і інше.

Статистичний облік господарських процесів проводиться для того, щоб вивчити і проконтролювати масові явища, також знайти закономірність їх розвитку. В якості предмета виступають тут не тільки лише виробничі процеси, та й інші публічні явища (рівень продуктивності праці, середній вік службовців, також ступінь їх забезпеченості житлом). Що стосується методик, застосовуваних у статистичному обліку, то вони є строго специфічними. Посеред їх іменують відомості, угруповання, методика середніх чисел та інше.

Відзначимо, що результати оперативного і статистичного обліків дозволено не фіксувати на особливих бланках, тому що при їх проведенні не враховуються всі виробничі процеси.

Бухгалтерський господарський облік здійснюється з метою проведення достовірного, безперервного і юридично виправданого аналізу операцій на виробництві. Він характеризується:

— Постійним, повним і почерговим відображенням господарських операцій.

— Обов’язковим документальним доказом всіх процесів, що відбуваються і зроблених дій.

— Узагальненням даних у валютній формі.

— Впровадженням таких прийомів, як калькуляція, оцінка та рахунки.

Якщо розглядати країни з ринковою економікою, то в їх бухгалтерський господарський облік поділяється на грошовий і управлінський. Перший з їх складається з сукупності правил і процедур, які повинні забезпечувати підготовку та оприлюднення інфи, яка складається з результатів діяльності підприємства в цілому і його грошового стану.

Що стосується управлінського обліку, він є внутрішнім видом діяльності. Він проводиться для того, щоб забезпечити керуючих інформацією про підприємство та його структурних підрозділах.