Філософія — це наука, яка задає величезну кількість питань, які потребують вирішення. Вони всі специфічні, а багато хто з їх дуже складними. Дана дисципліна має складну структуру, а означає, важко знайти, які найдавніші або сучасні завдання філософії є головними. Все залежить конкретно від її напрямки.

Все таки зауважимо, що є й головні питання філософії — іншими словами ті питання, які зацікавлюють всіх філософів, які працюють в усіх напрямках даної науки. Спочатку необхідно відзначити значимість питань, які так чи інакше пов’язані з співвідношенням речового та бездоганного. Суперечка про те, що з перерахованого є основою всього сущого на Землі, ведеться з давнешніх часів. В головні труднощі філософії ідеалізму і матеріалізму входять не випадком — існує величезна кількість доказів на підтримку того й іншого. Спори тут можуть вестися нескінченно. Речовий і бездоганне відіграють важливу роль у тлумаченні буття. Насправді справи, буття як раз складається з речового та бездоганного, а нічого іншого в ньому немає.

І в матеріалізмі, і в ідеалізмі є необмежена кількість категорій, також принципів. І ті й інші сприяють розкриттю філософії як деякої загальної методології пізнання.

Філософські вчення різні, але насправді справи вони розглядають одні й ті ж труднощі. Практично завжди так чи інакше зачіпаються питання буття. Відзначимо, що саме буття майже завжди порушується в універсальному сенсі. Головні завдання філософії — це співвідношення буття і небуття, буття бездоганного і буття речового, буття людини, суспільства, також природи. Онтологія — такий заголовок отримало вчення про буття.

Головні завдання філософії — це завдання, пов’язані з заніем. Мабуть, найважливішим відносяться до занію питанням буде те, пізнати чи світ вообщем. Агностики кажуть, що усвідомити його людині ніколи і ні за що не вийде, а гностики ж переконують, що людський розум не має меж, і в якийсь момент йому розкриються всі потаємні світобудови. Також філософів цікавить суть самого зания, особливості пізнавальних процесів, справи суб’єктів і об’єктів зания і т.д.. Філософія не ігнорує способи зания, але все таки відводить їм другорядну роль — сама сутність даного процесу цікавить філософів ще більше. Гносеологія — так іменується вчення про заніі.

Головні труднощі соціальної філософії також повинні бути згадані в даній статті. Суспільство — це те, що постійно піддається дослідженню. Цікавляться ним самі різні науки. Звичайно, філософія не є винятком. Частково перепони суспільства зачіпаються онтологією, але онтологія має свої питання, які не достатньо пов’язані з моральністю, особистістю, колективом та іншим. Соціальні властивості людини вивчаються окремим розділом — іншими словами соціальною філософією.

Головні перепони філософії містять в собі і труднощі самої людини — це завдання не особистості, а безпосередньо індивідума. Вивчити людини принципово спочатку так як конкретно він є початковим пт всього філософствування.

Підводячи підсумки, ми приходимо до висновку, що коло питань, які вирішує філософія, дуже широкий. Дана наука відшукує відповіді на питання, пов’язані з самою людиною, його особистістю, пристроєм світу, суттю буття, богом, світобудовою і т.д.. Питання філософії, звичайно, є глибокими. На багато з їх просто нереально абсолютно точно відповісти. Існує багато проблем філософії, величаві уми вирішують століттями. Залишаться які-небудь питання без відповіді навіть через тисячу років? Цілком може бути, що вони справді залишаться невирішеними.