Соціологічне дослідження є головним інвентарем для того, щоб розвивати соціологічне пізнання, це зосередження дослідницьких зусиль на виконанні певних завдань, це система почергових процедур, які дають достовірну інформацію про досліджуваному явищі. Сам термін «соціологічне дослідження» уперше з’явився в Одна тисяча вісімсот дев’яносто сім році в роботі «Самогубство» французького соціолога Е. Дюркгейма.

З того часу різні види соціологічних дослідницьких робіт стали особливим методом зания і основним фундаментом соціологічних знань. Є різні види соціологічних дослідницьких робіт.

Спочатку, це розвідувальне дослідження, яке є більш звичайним маленьким дослідженням, у якого стиснене інструментарій та маленька кількість респондентів. Це дослідження проводиться для задач, обмежених за власним змістом. Зазвичай, воно проводиться за полегшеною програмці і обхоплює маленькі обстежувані сукупності.

Такі види прикладних соціологічних дослідницьких робіт вживаються для того, щоб виконати попереднє обстеження певного явища або процесу. Потреба в їх з’являється в цьому випадку, якщо проблема вообщем не досліджена або досліджена абсолютно не багато. За допомогою таких дослідницьких робіт можна отримати додаткову інформацію, виявити кордони обстежуваної сукупності в майбутньому дослідженні, знайти потрібний інструментарій та труднощі, які можуть з’явитися в процесі широкомасштабного дослідження.

Наступні види соціологічних дослідницьких робіт — це описову дослідження. Таке дослідження є вже більш глибоким видом, для якого потрібна більша кількість респондентів. В обробці таких дослідницьких робіт вже необхідно комп’ютерна обробка даних. Це дослідження дозволяє скласти уявлення про досліджуваному явищі, яке вже відносно цілісним.

Облік і осмислення придбаної в результаті інфи допомагають відмінно розібратися в обстановці і на цій базі довести вибір потрібних засобів, способів і форм управління публічними процесами. Такі типи соціологічних дослідницьких робіт повинні проводитися за детально розробленою програмці і на базі надійного методичного інвентарю.

Така оснащеність дозволяє згрупувати і систематизувати елементи дослідження по тим значущим рисам, які впливають на досліджувану проблему. Застосовується це дослідження у випадках, коли об’єктом є відносно велика спільність респондентів, що мають відмінність за різними рисам.

Замикає види соціологічних дослідницьких робіт аналітичне дослідження. Воно є складним дослідженням і найглибшим. Воно охоплює найбільшу кількість респондентів і носить не тільки лише описовий характер. Зазвичай таке дослідження не просто змальовує явище, та й розглядає його динаміку.

Аналітичне дослідження застосовується з метою більш поглибленого дослідження явища, коли недостатньо тільки опису структури, а потрібно до того ж знати, які його головні кількісні та якісні характеристики, і на їх робить вплив і визначає. Ці види соціологічних дослідницьких робіт вже в силу власного призначення мають найбільшу наукову і практичну цінність. Їх підготовка просить відмінно розробленої програмки, високоякісного інвентарю і значимого часу. У ньому можуть застосовуватися, доповнюючи одна одну, різні форми — опитування, аналіз документів, спостереження. Такі соціологічні дослідження зазвичай носять повний вдачу.