На сьогодні, в нашій країні, багато людей займаються певними видами підприємницької діяльності, не маючи при всьому цьому утворення юридичної особи. Такі підприємці отримали назву особистих бізнесменів (ІП). Відповідно, дана категорія має певні права та обов’язки, обговорені в нашому законодавстві. При цьому це стосується не тільки лише реєстрації та роботи ІП, та й обов’язків, пов’язаних з такими інструментами, як особисті податки.

Існує певний список документальної звітності, повинні здавати особисті підприємці, як в податкові органи, так і в інші економні і позабюджетні організації. До схожої звітності відносяться і податки особистого бізнесмена. Список податків перебуває в залежності від того, яку систему оподаткування обрав особистий бізнесмен.

Вірогідні три варіанти розвитку подій:

— вибір полегшеної системи оподаткування (ССО)

— вибір загальної системи (Осно)

— вибір одного податку на поставлений дохід (ЕНВД).

Відповідно, при всьому цьому податки особистого бізнесмена, які він повинен буде платити, можна буде розподілити наступним чином:

1. Якщо ІП працює за полегшеною системі (ССО), то податки особистого бізнесмена представляють тільки сплаті одного податку. При всьому цьому передбачено звільнення від сплати ПДВ, податку на доходи, майно, також одного суспільного податку. При цьому при полегшеної системі оподаткування обов’язкових залишаються виплати внесків до Пенсійного Фонду та до Фонду обов’язкових мед страхування. Саме ця вдала і звичайна система оподаткування.

2. У разі, коли ІП працює за загальною системою (Осно), то на бізнесмена покладається зобов’язання сплачувати великий список всіх передбачених в даному випадку податків. У цей список відносяться: єдиний соц податок, ПДВ, ПДФО, транспортний, земляний податок, різні митні збори, обов’язкових внески до ПФ та інші, передбачені в кожному певному випадку податки особистого бізнесмена. Природно, частина податків передбачена лише для якогось певного виду діяльності. Але основними для всіх є ПДФО, ЕСН, ПДВ і податок на майно.

3. І остання форма ведення звітності — це робота ІП по вмененке. В даному випадку, в основі лежить не реальний дохід бізнесмена, а той дохід, який йому ставиться НК РФ, в узгодженні з наявним законодавством. Головним тут є поставлений податок для ІП, іншими словами єдиний податок на поставлений в цьому випадку дохід. При всьому цьому існує особливий порядок, який визначає потрібні елементи оподаткування.

При поставлений системі бізнесмен не сплачує ПДФО і ПДВ (за рідкісним винятком), також ЕСН і податок на майно. Черговий особливістю даної системи буде те, що з бізнесмена не вимагають надання в податкові органи нульових декларацій, по податках, від яких вони звільняються. Але, при всьому при всьому цьому, дані підприємці повинні виплачувати такі податки особистих бізнесменів, як різні акцизи, мита, земляний і транспортний податок і внески у позабюджетні фонди.

Для того, щоб бізнесмен зумів працювати по даній системі, потрібно, щоб дотримувалися певні умови. А конкретно, обов’язково на тій місцевості, де бізнесмен виробляє діяльність, повинен бути введений ЕНВД. Також, і діяльність, якою займається особистий бізнесмен, повинна бути прописана в нормативному місцевому акті про ЕНВД.

Про те, як обрати ту або іншу систему оподаткування можна проконсультуватися у податкових органах при реєстрації ІП. Так само є можливість потім написати заяву на перехід до тієї або іншої системи. У цьому випадку, якщо бізнесмен не подає ніякої заяви, він автоматом реєструється за загальною системою оподаткування.