Прийняття будь-якого рішення — це відповідальність, а прийняття управлінського рішення — це відповідальність подвійно, тому що від рішення управління залежить ефективність роботи всієї організації і працюючих у ній людей. Процес прийняття рішення — це цілий комплекс робіт. Рішення повинне пройти кілька кроків підготовки, щоб бути прийнятим до виконання. Головні етапи прийняття управлінських рішень

1.Сбор і аналіз інформації про ситуації, що вимагає рішення. Необхідно намагатися зібрати дуже достовірну і повну інформацію, використовуючи для цього декілька джерел. Потім кількісну складову всього інформаційного обсягу краще перетворити на доброякісну.

2. Конкретизація цілей. Найдосвідченіший керуючий повинен вміти виявляти пріоритетні цілі, згідно з якими в майбутньому виділяються механізми, ресурси та причини, що діють на ситуацію.

3. Етапи прийняття управлінських рішень могли бути неповні без розробки оціночної системи. У кожного керуючого власний підхід до оцінки ситуації і свої аспекти прийняття управлінських рішень, засновані на досвіді і знаннях.

4. Аналіз ситуації дозволяє встановити певні причини, які діють на цю ситуацію

5. Діагностика ситуації. Цей крок час від часу включають як одну зі складових аналізу ситуації. На цьому кроці встановлюється значимість перепони, досліджується можливість впливу цього завдання на виробничі процеси. Для прийняття правильного управлінського рішення ця діагностика повинна бути адекватною.

6. Створення прогнозу майбутнього розвитку ситуації. Всі етапи прийняття управлінських рішень в тій чи іншій мірі залежать від уміння керуючого передбачати подальший розвиток ситуації. Прогнозування ситуації дозволяє спричинитися з декількома варіаціями рішень.

7. Що і відбувається на сьомому кроці, а конкретно генерування інших варіантів рішення. Всі минулі етапи прийняття управлінських рішень повинні послужити базисом для цього кроку.

8. Вибір варіанту управлінського впливу і відсіювання зайвих. Після відбраковування неефективних або малоефективних варіантів, залишається один, максимум два варіанти, майбутньої дії.

9. Розробка передбачуваного сценарію майбутнього розвитку ситуації. Після прийняття хоч якого управлінського рішення, ситуація буде розвиватися швидко, тому для жвавого реагування на що змінилися події, необхідно виявити головні тенденції її розвитку в часі.

10. Експертна оцінка ймовірних варіантів управлінського впливу. Ця оцінка дозволить якісно ранжувати керуючі впливи з урахуванням оціночної системи, виявити рівень очікуваного заслуги мети, оцінити речові витрати, які послідують в підсумку передбачуваних сценаріїв розвитку подій.

11. Колективна експертна оцінка рекомендується при прийнятті відповідальних управлінських рішень. Вони дозволяють підвести обгрунтовану базу під дієве прийняття рішення.

12. Вироблення майбутнього плану дій дозволяє створити комплекс заходів по втіленню управлінського рішення в життя.

13. Контроль втілення рішення дозволяє вистежувати подальший розвиток подій і оперативно реагувати на будь-які несподівані відмінності від прийнятої схеми.

14. Аналіз набутих результатів дозволяє оцінити ефективність прийнятого рішення і ймовірний потенціал розвитку організації.

Всі ці етапи прийняття управлінського рішення передують фазу управлінського впливу. Чим краще і ефективніше управлінське вплив, тим паче відмінно працює організація в економічному плані. На підставі оцінки та аналізу економічних характеристик можна оцінити і ефективність рішень керуючого.