Дієслівні форми — дуже принциповий момент в дослідженні зарубіжного мови, і якщо ви вирішили вивчити мову досконало, поставтеся до цієї теми серйозно і трепетно. У даній статті піде мова про герундій і про те, що таке герундій в британському мовою.

Отже, герундієм іменується неличная форма дієслова в британському мовою, яка з’являється методом приєднання до дієслова закінчення ing. Для прикладу: дієслово — to read, герундій — reading. У російському мові поняття, аналогічного герундієві немає. Слово reading з наведеного вище прикладу можна перевести як читання. Так, незважаючи на те, що герундій в британському мовою є формою дієслівної, в основному він володіє відповідними ознаками іменника. Якщо ж гласить про його функції в реченні, то він може бути і таким, що підлягає, і доповненням (прямим або прийменниковим), і предикатива. Герундієві можуть передувати займенники і приводи.

У разі якщо існує іменник з таким же значенням, як вживається вами герундій, краще використовувати іменник (приклад: його прибуття — не his arriving, а his arrival).

Герундій в британському мовою може вживатися в різних формах. Він може бути у формі реального часу (I dislike shooting — мені не подобається стріляти) в перфектной формі (We were charged with having let him to commit a crime — нас звинуватили в в тому, що ми дали йому зробити гріх), у формі пасивного стану (They both don’t like being talked about — вони обидва не обожнюють, коли про їх мовлять), також в негативній формі (Not knowing what to say, he left the house — не знаючи, що сказати, він залишив будинок).

Роздивимось приклади споживання герундія в якості підмета, предикатива і доповнення:

Flying makes him sick.

Під час перельоту його нудить. (Підмет)

She doesn’t allow smoking here.

Вона не дозволяє курити тут. (Пряме доповнення)

He doesn’t believe in buying beer as an investment.

Він не замислюється, що покупка пива — прибуткове вкладення коштів. (Прийменниковий доповнення)

My favorite activity is walking.

Моє улюблене заняття — прогулянка. (Предикат)

Тому що герундій в британському мовою є дієслівної формою, він неодмінно має ряд ознак дієслова. Як ця частина мови герундій сприймає після себе доповнення: I like reading books — я люблю читати книжки (books — додаток до герундієві).

Але зверніть вашу увагу, що коли герундій вживають з артиклем, він не сприймає пряме доповнення, і reading books перетвориться в the reading of books.

Дуже нерідко з герундієм вживаються присвійні займенники і ряд визначальних слів (таких як this, each, some і т.п.), які вказують на чинене дію. Приміром Does my smoking bother you? — Для тебе не заважає те, що я курю?; There is no hope of his getting well — Немає ніякої надії на те, що він оздоровеет.

Якщо гласить про таке поняття, як розмовна британський мову, герундій в такому випадку вживається рідше, і замість присвійних займенників або означальні слів у реченні виникають іменники або ряд особистих займенників. Приміром She insisted on my reading the letter.

Також особисті займенники та іменники мало краще в тих випадках, коли іменник виражає собою неживі предмет або коли герундій стоїть у формі пасивного стану. Приміром He was shocked at Mr Black being arrested — Він був шокований, коли містера Блека заарештували; There was no hope of rain stopping for another hour — Не було надії, що дощик закінчиться в найближчі години.

Дуже часті випадки споживання герундія з дієсловами сприйняття з іменниками і особистими займенниками. Приміром She saw me running out of that classroom — Вона лицезрела, як я вибігла з класу.

Отже, герундій в британському мовою зустрічається дуже нерідко, особливо у носіїв мови. Ось тому студентам і просто людям, що вивчають англійську мову, і бажають в досконалості їм володіти, необхідно знати головні правила впровадження цієї дієслівної форми. Спочатку, слід направити увагу на різницю у вживанні герундія і інфінітива (у реченні інфінітив і герундій час від часу роблять схожу функцію, тому нерідко буває дуже важко вирішити, де і яку форму дієслова використовувати зручніше і більш застосовним), розібратися у формах герундія, також усвідомити, де він доречний, а де ні. Дана стаття всього лише ознайомила вас з основною інформацією, яка має величезну кількість захоплюючих тонкощів і аспектів. Успіхів в дослідженні британського мови!