Як обгрунтував Давид Ріккардо, кожен уряд у світі має різного роду порівняльні та абсолютні переваги над іншими країнами. Конкретно наявність переваг у тих чи інших сферах є передумовою того, що країни спеціалізуються на виробництві тих або інших товарів. Розумно, що залежно від наявності або відсутності тих чи інших переваг (насправді — залежно від наявності ресурсів) формується галузева структура економіки. Про те, як конкретно формується і на що впливає ця структура, ми і розповімо в даній статті.

Галузева структура економіки — це склад і співвідношення головних видів економічної активності, які здійснюються всередині країни. Залежно від того, які види діяльності переважають, формується внутрішній економічний устрій країни, також його позиції на світовому ринку. Насправді, галузева структура економіки є головним чинником формування загального профілю країни як учасника світової економіки. Можна вивести логічний ланцюжок з трьох ланок: наявність природних ресурсів — галузева структура — позиції на світовому ринку. Роздивимось, як впливає фінансова структура країни на його позиції. Наприклад, галузева структура економіки Рф побудована таким макаром, що в ній переважає видобувна і томна індустрія. Природно, такого стану справ сприяє рясне і логістично прибуткове розміщення природних ресурсів — природного газу, нафти, алмазів, родовищ залізних руд і т.д.. У свою чергу, структура економіки Рф обумовлює її позиції на світовому ринку як експортера нафти, газу, металів і продукції важкої промисловості. У свою чергу, знаходиться поруч Україна володіє значними сільськогосподарськими ресурсами — большеннимі площами якісних земель, в результаті в галузевій структурі української економіки істотне місце відведено сільському господарству і виробництву продуктів харчування. У підсумку цього, Україна виступає експортером товарів харчування і імпортером енергоресурсів, а Наша батьківщина, навпаки, імпортує українські продукти і експортує енергоелементи.

Галузева структура економіки класифікується за двома системами: інтернаціональної систематизації галузей економічної активності та систематизації по системі державних рахунків.

Згідно галузевої систематизації, галузеву структуру економіки складають наступні елементи:

  1. Первинний сектор економіки — містить в собі такі сфери госпдіяльності, як видобуток сировини (лісу, руд, нафти і газу), також сільське господарство. Насправді, первинний сектор містить у собі всі види діяльності, що включають в себе конкретне взаємодія людини з природою, під час якого природа дає небудь ресурси.
  2. Вторинний сектор економіки — містить в собі всі підприємства, що спеціалізуються переробкою сировини і випускають готові продукти. До вторинного сектору також відносяться і виробники напівфабрикатів, які потім стають «сировиною» для виробництва кінцевого продукту.
  3. Третинний сектор економіки — являє собою сферу послуг, або, як її ще називають, сферу нематеріального виробництва. Сюди включаються послуги з консультування, страхування, банківські послуги, операції з цінними паперами та інше.

Систематизація по системі нацсчетов увазі з’ясування внеску у створення ВВП наступних секторів економіки:

  1. Сектор малого бізнесу.
  2. Сектор середнього і великого бізнесу.
  3. Муніципальні підприємства.

Згідно з твердженнями вчених, показником високорозвиненої економіки є домінування в її галузевій структурі малих компаній, що працюють в більшій мірі в сфері послуг. Наближення до цього еталону галузевої структури служить ознакою правильно обраного шляху економічного розвитку країни.