Головні функції політології, як і будь-який науки, — це рішення тих проблем, які з’являються перед нею. Вивчаючи способи і функції політології, можна усвідомити всю значущість цієї науки в сучасній публічного життя.

Важливою з функцій політології можна іменувати пізнавальну (її ще іменують гносеологічної). Вона забезпечує як наукові фундаментальні дослідження, так і, що проводяться емпіричним способом і дають певний багаж фактів, дослідження яких призводить до правильних висновків про реальну ситуацію. За цієї функції можна виділити описову, яка покликана дати вченим політологам відповідь на питання про те, яка політична реальність.

Наступною функцією політології, яка випливає з попередньої, є пояснювальна, або, як її ще називають, функція раціоналізації публічного життя. Насправді, вона робить умови і закони протікання політичних процесів більш ясними і доступними усвідомленню пересічних людей.

Евристична функція допомагає відшукати правду посеред заплутаного клубка фактів і домислів, що склалися навколо певної політичної ситуації. Політологія не вітає нагого наукового пізнання фактів, вона в основному займається пошуками правди і оптимального зерна у всіх процесах, які вивчає.

Розглядаючи функції політології, слід звернути увагу, що, крім перерахованих вище описових, вона має також цілий ряд інших функцій, пов’язаних з аналізом і роз’ясненням процесів у політичному житті. Так, якісь функції політології забезпечують оцінку політичних подій, діячів, інститутів. Якийсь з них є нормативна. Політологічна наука, розкриваючи закони політичного розвитку, дає чітку інформацію, яка потрібна для того, щоб відмінно управляти публічними процесами і не відриватися від реального життя. Звідси плавненько випливає управлінська функція. Вона виражається в тому, що додаток політологічна наука займається розробкою практичних порад та рекомендацій по збільшенню ефективності управління політичними процесами і подіями.

Слід особливо зупинитися на такий функції політології прогностична. На підставі зания закономірності розвитку явищ політики політологія завжди висуває припущення, теорії, а потім інспектує на практиці їх правдивість. Ця функція потрібна для того, щоб політологи могли вірно відповісти на питання, як буде розвиватися політична ситуація і який визначений підсумок буде досягти в сьогоднішніх політичних умовах. Ці прогнози виробляються на базі фактичних даних, способом аналізу історичного досвіду і поточної реальної ситуації. З цією функцією нерозривно пов’язана інструментальна (прикладна, організаційна). Завдяки їй політологи можуть відповісти на питання, «що необхідно зробити, щоб отримати відповідний політологічний результат». Це розробка технологій, інструкцій, які необхідні політичним суб’єктам для приведення в життя власної запланованої стратегії.

Не слід також недооцінювати виховної функції політології (вона ж ще іменується світоглядної). Виконуючи цю функцію, політологія формує потрібні публічні політично еталони, звичаї, культуру.

Сучасна політика — це не тільки лише наука з чіткими нормами і правилами. Це, у власному роді, дуже тонке мистецтво, яке просить суворих пізнань в прикладній психології, соціології, історії та інших наук і просто відповідних можливостей і здібностей. Функції політології допомагають краще усвідомити досліджуваний предмет і зробити менше помилок у політиці.