Основна мета маркетингу — узгодження прагнень виробника з рішенням величезної кількості супутніх завдань. У зв’язку з цим рекламна політика покликана виконати ряд завдань. Головні функції маркетингу поділяються на три групи. Це аналітична, інформаційна та організуюча.

Аналітична група функцій увазі дослідження, аналіз та класифікація набутих в результаті цього даних.

 • Постійно досліджується кон’юнктура ринку, на який працює підприємство, — обсяг попиту і пропозиції, рівень цін, спектр цінових коливань.

 • Піддаються аналізу дані про інтереси та вподобання покупців, прогнозуються їх конфігурації. Потрібно дізнатися, що тягне за собою підвищення рівня попиту на певний продукт, ніж він може звалитися, як можна простимулювати попит.

 • Необхідно бути в курсі вимог покупців до що випускається продукції, до її споживчими властивостями, дізнатися, яке відношення до товару, який поки знаходиться на стадії розробки.

 • Якщо є плани з освоєння нового виробництва, необхідно вже на кроці планування провести копіткі дослідження сформованого ринку даного виду продукції.

 • Потрібно постійно бути в курсі економічної діяльності суперників, як це може бути. Пізнання їх сильних і слабких сторін, додаткових послуг, особливостей реклами допоможе працювати впевненіше і створювати виграшні особливості власного продукту. Ціни суперників теж повинні бути відомі досвідченим виробником.

 • Аналізу повинна піддаватися внутрішня середа, необхідно займатися сегментуванням ринку — діленням покупців на групи.

 • Неодмінно постійно тримати під контролем і розглядати збутову діяльність власного підприємства з метою виявлення ймовірних слабеньких сторін і посилення акценту на сильних.

Всі перераховані вище аналітичні функції маркетингу виробляються з метою мінімізації ризиків і невизначеностей для організації готовності до несподіваних ситуацій.

Організуюча група функцій передбачає роботу над процесом виробництва і реалізації продукції. Це:

 • підготовка до прибуткового виробництва і власне створення користується популярністю продукції та ринкових новинок;

 • контроль і збільшення властивості продукції, що випускається;

 • розробка стратегії і проведення грамотної цінової політики;

 • організація реклами;

 • укладення договорів зі сторонніми ремонтними та обслуговуючими організаціями і налагодження своїми силами сервісного обслуговування реалізованого асортименту продуктів;

 • стимулювання збуту;

 • впровадження нововведень, які допоможуть вдосконалити процес виробництва і продукцію, що випускається.

Організуючі функції маркетингу — це конкретно рекламна діяльність в чистому вигляді.

Інформаційні функції полягають у постачанні керуючих і провідних професіоналів животрепетними даними і новинами для прийняття правильних управлінських рішень.

Фінансова інформація — це обсяги власного виробництва, зіставлення з аналогічним періодом минулого року, темпи приросту (зменшення), дані за прогнозом курсів валют, рівня інфляції.

Демографічна інформація увазі відомості про чисельність населення, його половозрастном складі в тому або іншому регіоні з метою виявлення більш прибуткового ринку збуту.

Соц інформація — це дані про рівень доходів, стереотипах поведінки, системи цінностей і т.д.

Політична інформація зачіпає конфігурації в законодавстві у сфері оподаткування, економіки, грошей.

Загальні вимоги, що пред’являються до такого виду, як інформаційні функції маркетингу, — це достовірність, надійність і повнота.

Для високоякісної роботи рекламщики повинні обробляти дуже великий обсяг даних. У зв’язку з цим на великих підприємствах створюються цілі відділи і системи маркетингу, які цілком реалізують функції та принципи маркетингу.