З усіх характеристик роботи підприємства одним з важливих є рентабельність. Логічно, адже що може турбувати підприємця більше, ніж норма одержуваної ним прибутку? Природно, для того щоб вирахувати даний показник, потрібно формула рентабельності. Про те, як її вирахувати, ми повідаємо в даній статті.

Формула рентабельності максимально ординарна, але до того як перейти до її розгляду, потрібно дати визначення обчислюваного показника. Згідно з економічною теорією, рентабельність є показником економічної ефективності того або іншого діяння, впровадження того або іншого активу або роботи підприємства в цілому. Відповідно, в кожному випадку формула рентабельності буде відрізнятися. Можна поділити характеристики економічної ефективності на три групи:

  1. За видами активів — розраховується рентабельність кожного з активів, наявних на підприємстві: головних засобів, грошових інструментів, персоналу і т.д.. У цьому випадку рентабельність обчислюється максимально просто, методом ділення чистого прибутку на ціна того або іншого активу.
  2. За видами економічної активності — оцінюється прибутковість скоєння тих або інших операцій. У більшості випадків оцінюється рентабельність продажів, тобто відношення прибутку до виручки. Таким макаром, ми споглядаємо, скільки копійок прибутку приносить нам кожен придбаний від реалізації рубль.
  3. Рентабельність підприємства — формула тут не одна, а кілька: сюди включається весь комплекс перерахованих вище характеристик, плюс так звана загальна рентабельність, що обчислюється як відношення чистого прибутку до ціни підприємства (валюті бухгалтерського балансу).

Як лицезреем, нічого складного у розрахунку рентабельності немає — у більшості випадків вона розраховується методом звичайного поділу. Даний показник широко застосовується як при бізнес-плануванні, так і при аналізі результатів діяльності підприємства. При всьому цьому у випадку з аналізом постфактум ми маємо справу з уже сформованим показником, а при написанні бізнес-плану ми тільки намагаємося уявити, якою буде надалі наша прибуток. У такому випадку розумно представити, що на рентабельність будуть впливати наступні причини:

  1. Витрати виробництва — як вказує формула рентабельності, витрата знаходяться в знаменнику, як слід, їх підвищення зменшує мотивованої показник
  2. Вартість реалізації продукту — чим вона вища, тим величезний прибуток ми отримуємо. При всьому цьому не слід забувати, що ціноутворення також піддана впливу законів попиту та пропозиції, а означає, ми не можемо регулювати рентабельність тільки методом конфігурації цінової політики.
  3. Ситуація на ринку — залежно від типу ринку (монопольний, конкурентноздатний, олігополістичний) буде змінюватися і норма прибутку. Чим менше конкурентноздатний ринок, тим величезну владу має підприємство, і, відповідно, тим на величезні характеристики рентабельності воно може розраховувати. Посилення ж конкуренції, навпаки, може змушувати фірму зменшувати прибутковість. Останнім випадком є демпінг, при якому підприємство ставить настільки низькі ціни, якесь час працює для себе в збиток, але таким макаром знищує власних суперників.

Висновок: формула розрахунку рентабельності ординарна і зрозуміла, але дослідження даного показника, і, що більш принципово, управління ним є складним процесом, що вимагає величезної уваги і скурпулезность. Аналіз рентабельності за минулий період дає можливість оцінити ефективність роботи підприємства і є підставою для прогнозування прибутковості в подальшому, і конкретно цей показник вказує необхідність майбутнього втілення компанією власної діяльності.