Власністю іменують всі ті речі і майно, не рахуючи того, майнові права суб’єкта права, які захищаються правовими нормами від протиправних посягань. Говорячи про таке поняття, як форми приналежності в РФ, треба усвідомлювати, що являє собою тип розглянутого терміна.

Головні форми приналежності показуються певним кроком у вдосконаленні цього правового інституту. Формою приналежності можна іменувати приналежність ресурсів і товарів виробництва суб’єктам права. Взаємопроникнення форм і типів приналежності не викликає жодних вагань. Вони визначаються певними історичними критеріями і отримують свій розвиток в рамках тієї або іншої держ формації. Що стосується такого процесу, як поняття і форми приналежності в РФ, то в даний період часу можна побачити пару типів приналежності. Це загальний і особистий вид приналежності. Історія походження особистої приналежності дуже буденно. Вона сталася від особистого виробництва, наприклад, від торгівлі і ремесла. Наявність особистої приналежності у суб’єкта права увазі, що окремі особи вважають, що засоби виробництва і продукти виробництва відносяться до особистих своїм придбанням. Особиста власність у сучасному економічному обороті є фундаментом муніципального та економічного ладу країни. Володарі особистої приналежності в самостійному порядку приймають вольові рішення економічного характеристики. Форми приналежності в РФ розглянутого виду увазі наявність суб’єктів, яким вона належить. До них відносять як людей, так і організації. Наявність у фігур права особистої приналежності призводить до того, що діяльність економічного вдачі на місцевості країни ведеться трепетно і відмінно.

В економічній теорії багато специ покликані поділити власність на колективну та особисту. Таким макаром, форми приналежності в РФ примножилися двома підкатегоріями. До персональної належності слід віднести той випадок, коли правомочності власника належить певній особі. Суб’єктами розглянутого поняття називаються як громадяни, так і юридичні особи, що можуть виступати власниками цінних паперів, предметами домашнього призначення, автомашинами, нерухомістю і т.д. Що стосується організацій та компаній, що працюють на базі приналежності особистого призначення, більш величезну користь приносять у сфері надання різного роду послуг. За загальноприйнятим правилом, такі організації зовсім не складно заснувати і їх володарі мають певну свободу у власних діях. Колективне майно, як поняття форми приналежності в РФ, належить певним особам. Підвидами приналежності колективного призначення є кооперативна, акціонерна і партнерська власність. До приналежності кооперативного призначення можна віднести майно осіб, які поєднали свої діяння для того, щоб загальним чином вести свою діяльність. Юридичним фактом появи позначеного виду приналежності виступає результат валютних паїв осіб і членів кооперативу, також від прибутку, придбані від реалізації продукції. Не рахуючи того, партнерська власність, як поняття і форми приналежності, має місце тоді, коли власність відноситься до двох або декільком особам. Вона формується як результат внесків добровольчого значення у валютному або іншому вираженні учасників партнерства. Власність акціонерів формується як результат випуску та реалізації цінних паперів у вигляді акцій. Відповідно, власниками акцій виступають акціонери в акціонерних товариствах.

Що стосується державної власності, то вона належить державі і має дві форми. До форми номер один можна віднести власність федерації, до другої — майно суб’єктів РФ.