Планування навчальної діяльності з метою активізації зания і міцного засвоєння знань — одне з принципових напрямів у розвитку і вихованні особистості на сучасному етапі. На процес навчання величезне вплив роблять використовувані педагогічні технології, засоби, форми, способи і стилі навчання.

            Поняття «форми навчання» в педагогіці

            Способи та форми навчання в педагогіці — аспекти, надають обопільне вплив. Під формами слід усвідомлювати методи організації навчання, які знаходяться в тіснуватою зв’язку з порядком його втілення, часу і місця проведення, кількості учнів. Базу форми становить провідний спосіб. Методи спільної роботи учня і учнів в процесі вирішення освітніх завдань і є способом навчання.

Виділяються певні і загальні форми навчання в педагогіці. До певних відносяться урок, лабораторні заняття, факультатив, домашня робота, практичні заняття, консультації, форми контролю та ін

            Риса форм навчання

Урок виступає формою навчання, створеної для певного колективу. Для неї властиві робота над одним і цим же матеріалом незмінного складу учнів, жорстка регламентація. Уроки діляться на наступні типи:

— уроки-лекції, під час яких матеріал подається педагогом. Але, використовуючи свою майстерність і педагогічний досвід, вчитель може проводити їх у формі активної бесіди з учнями;

— такі форми навчання в педагогіці, як практичні (лабораторні) заняття сприяють застосуванню на практиці набутих вмінь та відпрацювання здібностей;

— до уроків, на яких здійснюється контроль і перевірка знань, відносяться тестові завдання, контрольні, самостійні роботи;

— комбіновані уроки можуть передбачати подальші етапи: повторення вивченого — контроль виконання домашнього завдання — опитування в усній або письмовій формі і т. п.;

засвоєння матеріалу, передбаченого програмкою;

робота над вміннями використовувати фактично придбані пізнання;

постановка завдань для домашньої роботи.

— факультативи як форми навчання в педагогіці власної завданням ставлять більш поглиблене дослідження предметів. Їхні учні відвідують за бажанням;

— екскурсії дозволяють конкретно познайомитися з досліджуваними об’єктами;

— позакласна робота, що включає в себе гуртки, роль в конкурсах і олімпіадах, сприяє розвитку і прояву особистих можливостей вихованців;

— домашні завдання сприяють виробленню здібностей працювати без допомоги інших.

Форми навчання, що відповідають вимогам сучасності

Сучасна освіта ставить перед педагогом нові вимоги: змінюються його функції та роль в процесі навчання. Тому інноваційні форми навчання покликані перетворити сам зміст діяльності викладача. Рівномірно відбувається процес орієнтації учнів на впровадження нових технологій. Тому першочерговим завданням стає застосування нових способів у навчанні, нових підходів до організації та проведення занять і самостійної роботи.

Реалії нинішнього днинки демонструють, що сучасні форми навчання спочатку повинні бути орієнтовані на вироблення в учнів потрібних знань і умінь в процесі осмисленої, змістовною та захоплюючою для їх діяльності з впровадженням речових і інформаційних об’єктів.

Неординарні уроки як сучасні форми навчання є одним з принципових засобів, формує у вихованців найвищий ентузіазм до навчання. Вони також сприяють зняттю напруги, допомагають у виробленні здібностей навчальної діяльності, на чуттєвому рівні впливають на малюків. Завдяки цьому в учнів формуються пізнання, міцні і глибокі.

Тому інноваційні форми навчання можуть бути представлені наступними типами незвичайних уроків:

— навчальне заняття у формі гри і змагання (ділові, рольові, КВК, вікторина, дуель, турнір, конкурс, естафета та ін);

— урок-дослідження, урок-інтерв’ю, урок-коментар, урок-аналіз першоджерел;

— уроки з нестандартною формою дослідження матеріалу (урок одкровення, урок мудрості і т. п.);

— уроки, що носять нрав громадських форм спілкування (дискусія, передача, діалог, прес-конференція та ін);

— урок, який імітує діяльність установ (редакційна рада, трибунал, вчена рада);

— урок-творча фантазія (сюрприз, притча, урок прийдешнього).

Викладач у власній роботі повинен творчо поєднувати як традиції, так і нововведення.