Поняття грошової середовища підприємництва містить у собі форми організації підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання. Підприємництво робить сильні мотиваційні стимули для більш повного використання творчості, а фінансова середу підприємництва, дозволяє інтенсивно використовувати і розвивати соціально-економічний потенціал суспільства в цілому, сприяє формуванню диверсифікованої системи соц інститутів цивільного суспільства, розвитку гнучких і мобільних організаційно-виробничих структур, подолання монополізму та розвитку конкуренції. Ось тому дієва фінансова середу підприємництва виступає неупередженим фактором його удачливості.

У зв’язку з цим, більш оптимальним методом ведення бізнесу в критеріях підприємництва, стає створення унікальної інноваторського концепції, що дозволяє суб’єкту господарювання провадити активні діяння в обраному ним напрямку, забезпечувати чітку самоідентифікацію і самовизначення на ринку і поліпшити таку функцію, як перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства.

Дієва фінансова середу підприємництва збільшує пружність підприємницьких структур, провокує реінжинірингових процесів, поетапно і рівномірно змінюючи саму суть комерційної діяльності. У сучасній економіці найбільшого поширення отримують мережеві організації, віртуальні компанії, багатовимірні організації, радіальні компанії, розумові і навчаються організації.

Мережева організація характеризується орієнтацією на різні типи зв’язків партнерів по обміну інформацією, кооперації та спільного використання активів. Фінансова середу підприємництва тут будується на базі договірних відносин і колегіальної форми управління, в якому задіяні всі елементи мережі, володіє найвищим ступенем гнучкості і свободи учасників. Діяльність мережевої організації координується на базі взаємовигідних договорів, а справи усередині організації грунтуються на ринкових механізмах, скоригованих на адміністративний вплив великих учасників.

Віртуальна компанія являє собою суспільство багатофункціональних партнерів, що займаються управлінням, проектуванням, створенням та реалізацією продуктів і послуг з впровадженням інформаційно-комп’ютерних технологій. Для неї властиві независящие робочі групи, що функціонують на контрактній базі, і договірні відносини між працівниками та адміністративними ланками. Відносини всередині віртуальної компанії визначаються спільною власністю, обумовлює, з одного боку, найвища ступінь свободи учасників і зростання особистих прав, а з іншого — спільну відповідальність. Для даного типу організації характерно гнучке рассредотачіваніе в просторі і часі.

Багатовимірна організація містить у собі три структурних елемента: функціональне, продуктове і ринкове відділення, які можуть бути утворені або на всіх, або на окремих рівнях організації. В якості інституційної бази в ній вживаються договірні відносини між підрозділами, підтримувані координуючим впливом управління. Структура багатовимірної організації дозволяє їй стрімко пристосуватися до мінливих умов без реорганізації, так як кожне відділення підпорядковується тільки одному керівнику і управляється як окремий вид бізнесу. Для даного типу організації властива найвища автономія в загальному керівництві, так як сама її структура визначає тільки необхідність контролю взаємодій підлеглих і загальних стратегічних рішень.

Радіальна організація являє собою демократичну ієрархію, що складається з рад різних рівнів, підпорядкованих кожному керівнику. Ступінь гнучкості даної форми знаходиться в залежності від автономності підрозділів. Демократичність стосунків, побудована на здатності ролі кожного співробітника в прийнятті рішень.

Розумова організація формується за принципом «вільного суспільства» за рахунок величезної кількості автономних груп взаємодії, кожна з яких наділена певними можливостями. У базу даної форми організації бізнесу закладені неформальні зв’язки і вільні комунікації. Конкретно розумова організація більшою мірою відповідає за власною формою і змістом «новій економіці», тому що забезпечує свободу «внутрішнього підприємництва», широкі і повномасштабні зв’язку між автономними робочими групами. Централізація управління в ній має місце тільки в міру потреби вирішення спільних проблем, так як найвища і безперервно змінюється пружність в процесі роботи і організації системи взаємозв’язків забезпечується «внутрішнім» механізмом саморегуляції. Найвища автономії, рівність членів, паритет особистих прав сприяють забезпеченню свободи і розвитку творчих почав службовців.

Обучающаяся організація має на увазі безперервне збільшення освітнього та розумового рівнів працівників, розвиток накопиченого досвіду в цілях жвавої реакції на конфігурації зовнішньої середовища. Форма управління представлена вмотивованими і особливими самоврядними групами, координація дій яких здійснюється на базі вільного співробітництва в рамках організаційного навчання. Відносини всередині колективу будуються за принципом активного обміну знаннями та інформацією, спільного перенавчання. Найвищий ступінь свободи і творчості, придатні умови для збільшення розумового рівня, обмежуються тільки рамками команди, виступають масивним стимулом вдосконалення працівників.