Безперечним є той факт, що благоденствуванню бізнесу сприяє не тільки лише фінансова база, та й моральна. Разом з виконанням прийнятих правил підприємництва і комерції, зовсім неприпустимо порушення правил ділового етикету. Успіху в бізнесі сприяє суворе дотримання певних норм, на базі яких і будується етика ділових відносин. Іншими словами, потрібне елементом вашого професіоналізму є слідування правилам ділової етики.

Що стосується глобальних економічних зв’язків, то тут питання стоїть ще більше гостро. Діловим людям принципово знати правила етикету, прийняті в інших державах, так як просте порушення правил непоганого тону чревате втратою ринків збуту в результаті розриву ділових зв’язків. Але не слід забувати і про те, що етикет ділової людини з плином часу зазнає якісь конфігурації. Тому потрібно йти в ногу з часом і, щоб не виглядати абсурдно, вчити бізнес етику сучасного підприємця. Наприклад, втратили свою обов’язковість деякі з правил етикету по відношенню до дами. У поточний час першим виходить з ліфта стоїть ближче до дверей, кануло в Лету і відкривання дверей перед дамою, і оплата рахунку в ресторані, і верхню одежину зараз дама надягає без допомоги інших, виключаючи той випадок, коли допомога справді потрібна.

Ділова етика — це не тільки лише доброзичливість і ввічливість. Цих рис вдачі недостатньо для того, щоб бути діловою людиною, соблюдающим правила етикету, головні принципи якого мають свою специфіку і виражаються в головних канонах:

  • бути пунктуальним;
  • не голос зайвого;
  • мислити про інших, так само, як і про для себе;
  • носити одяг, прийняту в колективі;
  • висловлюватися правильним мовою (як усно, так і письмово).

Етика ділових відносин грунтується на дотриманні цих пт Роздивимось уважніше будь-який з їх.

Бути завжди і у всьому пунктуальним — 1-ий принцип ділового спілкування. «Пунктуальність — прерогатива королів» — говорить популярна приказка, і це вірно, тому спізнюється людина не заслуговує довіри, доводячи своєю поведінкою, що покластися на нього ніяк не можна. Де гарантія, що він не підведе в найвідповідальніший момент? Не рахуючи того, ділова людина повинен планомірно розраховувати робочий час на виконання дорученого йому завдання з припасом, щоб ніякої фарс-мажор не вибив його з колії, і він не підвів службовців.

Друге правило: не гласить зайвого. Співробітники не повинні розголошувати секретну інформацію, що стосується компанії. Корпоративна етика ділових відносин багатьох компаній включає цей пункт, ознайомившись з яким, потрібно завірити особистим підписом збереження потаємне, що стосується кадрових питань, технологічних процесів, також особистого життя товаришів по службі.

Думай про інших так само, як про для себе — свідчить третє правило. Толерантність по відношенню до співробітників — сенс цього твердження. Успішне ведення справ увазі, що слід врахувати уявлення покупців, клієнтів, партнерів, тому як досить нерідко біди в бізнесі є прямим наслідком егоїстичності вдачі, завзяття у що б то не стало висуватися на 1-ий план, а то й нашкодити суперникам. Уміння уважно слухати співрозмовника, повага чужого вистави та її усвідомлення, позбавлення від нетерпимості до інакомислення — конкретно цих рис вдачі просить етика ділових відносин, у результаті чого значно підіймається авторитет керуючого в очах підлеглих.

Одягатися, як прийнято в певному колективі — четверте принципове правило. Немає необхідності виділятися посеред службовців власного рангу, перебуваючи на робочому місці.

Уміння висловлюватися за допомогою правильної усної та письмової мови — п’яте правило — знову підкреслює діловий образ людини. Шанси укласти той чи інший договір впрямую залежать від уміння розмовляти. Будучи діловим процвітаючим людиною, потрібно вивчити і мистецтво риторики. Принципово вміти захопити увагу за допомогою дикції, маневруючи інтонацією і вимовою. Дуже принципово не вживати в діловому спілкуванні образливих виразів, арготіческіх слів. Навчіться слухати так, щоб співрозмовнику стало зрозуміло, що розмова вам справді захоплюючий.