Для вирішення питання про продовження лікарняного листа, прийняття рішень по різних складним клінічним ситуацій, уточнення ступеня працездатності в цілющих установах проводиться експертиза тимчасової непрацездатності. Головний принцип її проведення — облік особливостей хвороб пацієнтів і критерій їхньої роботи в певній проф сфері. Призначення експертизи полягає в тому, щоб встановити можливість продовження роботи або, навпаки, не допустити виходу на роботу. Експертиза тимчасової непрацездатності, проведена медиками колегіально на спеціальній комісії, — це справжня можливість спрогнозувати динаміку захворювання та встановити коректність проведеного лікування.

У відповідності зі ст. Сорок дев’ять і П’ятдесят вісім спеціального документа «Бази законодавства Російської Федерації по збереженню здоров’я» визначені правила, за якими проводиться експертиза тимчасової непрацездатності. Лікуючий лікар на прийомі або вдома при виявленні симптомів захворювання, що підтверджують непрацездатність пацієнта, видає лікарняний листок. Листок непрацездатності є єдиним документом, який засвідчує нездатність людей до праці і дозволяє їх тимчасово вивільнити від роботи. До речі, експертиза тимчасової непрацездатності може проводитися тільки при наявності документа ліцензії на цей вид діяльності, виданого належними органами.

Виписки лікарняних листів:

1. Неодмінна пред’явлення паспорта (або іншого документа, що підтверджує особисті дані). При суміщенні громадянином декількох робочих місць в різних роботодавців, доктор повинен видати потрібну кількість лікарняних листів для кожного місця роботи.

2. Закриття та видача листків непрацездатності відбувається виключно в одному мед установі. При продовженні зцілення в інший мед організації лікарняний лист продовжується і замикається тим мед закладом, в яке орієнтований пацієнт для наступного спостереження.

3. Період звільнення від трудової діяльності може знайти конкретно лікуючий доктор. Деньок, по якій пацієнт звільняється від роботи (його дата вказується в лікарняному листі), стає деньком обов’язкових явки на прийом.

4. При звільненні від роботи громадянин повинен дотримуватися режиму зцілення. У неприємному випадку в лікарняному листі вказується факт порушення цілющого режиму.

5. Порушенням режиму зцілення буде вважатися відсутність пацієнта на прийомі у призначений деньок, самостійне відвідування лікаря у цілющому установі при призначеному раніше постільному режимі, керування автомобілем, поїздка для продовження зцілення на місцевість іншого адміністративного району без погодження з доктором, сп’яніння.

Є й інші ситуації, коли призначається мед експертиза. Види експертиз регламентовані вже згаданим нормативним актом — законодавством щодо збереження здоров’я. Згідно йому виділяють медико-соціальну, військово-лікарської, судово-психіатричну, судово-медичну експертизи.

Необхідно відзначити, що судово-медична експертиза призначається на підставі постанови слідчого чи судді і має бути оформлена письмово як особливе завдання. Дана постанова має бути надано для ознайомлення підозрюваному особі і його захисникам.

Отже, експертиза в критеріях сучасної мед практики допомагає не тільки лише знайти ефективність зцілення, та й дозволяє забезпечити дотримання прав людей при наданні їм кваліфікованої докторської допомоги з урахуванням специфічності захворювання.