Економічні характеристики діяльності підприємства включають досить багато окремих компонент. Аналіз економічних характеристик діяльності підприємства проводиться з метою отримання даних про рівень розвитку підприємства, його ефективності. На підставі цих даних робляться висновки про ймовірні шляхи поліпшення роботи підприємства та збільшення його ефективності.

Спочатку, до них відносять коефіцієнти ліквідності, вказує спроможність підприємства розраховуватися за борговими обов’язків короткострокові вдачі.

Економічні характеристики діяльності підприємства даної категорії діляться на характеристики поточної, термінової ліквідності і зворотний незаплямований капітал.

Поточна ліквідність вказує підсумок відношення зворотних коштів компанії до загального обсягу короткострокових обов’язків.

Термінова ліквідність обчислюється як відношення високоліквідних зворотних коштів у загальних обов’язків підприємства короткостроковий вдачі. До таких активів належить дебіторська заборгованість, грошові вкладення, гроші.

Зворотний незаплямований капітал дорівнює різниці між усіма активами і обов’язками короткострокові вдачі.

Не рахуючи коефіцієнтів ліквідності економічні характеристики діяльності підприємства включають коефіцієнти оборотності (ділової активності), відображають, як відмінно відбувається впровадження активів підприємства. До цих показників відносяться оборотність запасів, дебіторської, кредиторської заборгованості, активи і головні засоби.

Оборотність припасів показує швидкість реалізації наявних у розпорядженні підприємства припасів продуктів. Цей показник розраховується як відношення між перемінними витратами і середньою ціною припасів (обчислюється в кількості раз).

Оборотності дебіторської заборгованості є показником кількості днів, потрібних для стягнення наявної перед підприємством заборгованості. Для розрахунку цього показника потрібно середнє значення заборгованості за визначений термін (за рік) поділити на суму виручки цього ж періоду і помножити на Триста шістдесят п’ять днів.

Оборотності кредиторської заборгованості відображає, скільки днів необхідно підприємству для оплати власних боргів. Розраховується показник як середнє значення заборгованістю за рік, розбитою на суму всіх закупівель та помноженої на Триста шістдесят п’ять днів.

Оборотність основних засобів (фондовіддача) характеризує загальну ефективність використання наявних на підприємстві головних засобів. Якщо дієвий показник виявляється низьким, означає, дуже значні капіталовкладення або відсутніми рівні продажів. Розраховується показник як сума річний виручки, поділена на середню суму основних фондів (або необоротних активів).

Оборотність активів відображає ефективність розпорядження активами, які є у компанії.

Подальші економічні характеристики діяльності підприємства включають коефіцієнти платоспроможності, відображають здатність підприємства розраховуватися по обов’язкам тривалого вдачі, не вдаючись до ліквідації головних засобів. Дані фінансово економічні характеристики діяльності підприємства включають суму обов’язків по відношенню до активів (яка частина активів отримана за рахунок тривалих або короткострокових обов’язків) і коефіцієнт грошової незалежності (вказує залежність компанії від позик із зовнішніх джерел).

І, врешті-решт, такі економічні характеристики діяльності підприємства як коефіцієнти рентабельності, демонструють ступінь прибутковості компанії. Сюди відносяться характеристики валової, чистого прибутку (розраховуються як відношення дещиці прибутку в обсязі продажів), активів (читаючи прибуток, розбита на активи) і власного капіталу (розраховується діленням чистого прибутку на суму акціонерного капіталу).