Зі шкільної лави кожному зрозуміло, що в природному стані атмосферне повітря містить досить широкий список хімічних елементів і сполук. Це різні газоподібні сполуки, вода, що знаходиться в атмосфері в різних агрегатних станах, пилові освіти, спори рослин і майже все інше. Не рахуючи цього, в атмосфері знаходять для себе притулок і незлічені тверді речовини, також аерозольні сполуки.

Як джерела забруднення атмосфери, аерозолі в атмосфері утворюються вулканічними матеріалами, частина має космічного природу. Але основними джерелами виступає виробничо-господарська діяльність людини. Необмежену кількість атмосферних аерозолів утворюється в результаті скупчення товарів горіння лісів, прерії, степів, промислових і житлових об’єктів. Такою список, природно, дає можливість систематизувати всі джерела забруднень на природні і ті, передумовою яких є діяльність людини. Їх ще іменують антропогенні джерела забруднення атмосфери.

Якщо йдеться про природних джерелах, то слід, спочатку, взяти до уваги ті природно-кліматичні явища, які впливають на прозорість земної атмосфери. Приміром, значуща частина таких забруднень формується пиловими бурями і смерчами, які нерідко відбуваються в напівпустельних регіонах земної кулі. У процесі таких бур, великі маси пилу піднімаються в повітря, несучи з собою так іменовані аеропланктони. Не рахуючи того, учені порахували, що кожен рік в нашу атмосферу ще надходить приблизно від двох до трьох мільйонів тонн космічного пилу. Значущим «загрязнітельнім» потенціалом природного походження, є виверження вулканів. Зрозуміло, що при виверженні такого вулкана Кракатау в Індонезії, речовини виверження піднялися укупі з вулканічним пилом на висоту більше Двадцять чотири км і фіксувалися в складі атмосферного повітря в цьому регіоні протягом п’яти років.

Але якщо розглядати джерела забруднення атмосфери, то слід визнати, що всі перераховані вище природно-кліматичні явища, укупі взяті, ще менше, ніж ті, що надходять в атмосферу через господарську діяльність людей.

Досконала і триваюча з усе більшою інтенсивністю промислова революція, незалежно від її форми і змісту, не привела до скорочення вирубки лісів, оранки земель. На Землі мають місце великі за масштабами ерозія грунтів, дефляція, які виступають як головні джерела забруднення атмосфери антропогенного вдачі. Простежити динаміку атмосферної катастрофи, конкретними спостерігачами, а нерідко і конкретними організаторами якої, ми всі, можна на прикладі таких даних. Протягом останнього сторіччя обсяг пилових відкладень на льодовиках зріс більш ніж у Двадцять разів.

Звідки беруться ці відкладення? Кожен школяр відповість, що це — продукти осаждающихся з повітря різних шкідливих сполук і речовин. На сучасному етапі, коли загострилися енерго перепони, процес формування таких відкладень пішов ще краще.

Не рахуючи того, принципово врахувати, що господарська діяльність людини на планеті розподілена дуже нерівномірно. Як слід, і джерела забруднення атмосферного повітря знаходяться в різних куточках Землі. Шкідливі викиди, що надходять від масивних промислово-виробничих зон, формують так іменований «кумулятивний ефект забруднення», сутність якого полягає в тому, що в окремих регіонах вже на даний момент стан атмосферного повітря являє конкретну небезпеку життя не тільки лише окремої людини, так і цілих популяцій природи.

Одним словом, ми дивимося два головні прояви діяння причин забруднення атмосферного середовища. З одного боку, має місце погіршення загального стану атмосфери, рівне розподіляється по всій місцевості планетки. Інше явище — це формування зон завищеного екологічного ризику, де проживання вже на даний момент становить небезпеку для життя людей. Конкретно ці передумови визначили віднесення задачі забруднення атмосферного повітря глобальних проблем сучасності. Це, в свою чергу, сприяє перетворенню цієї задачі з технологічної у філософську. У рамках такого підходу джерела забруднення атмосфери повинні ставати об’єктом глобального екологічного контролю, який не повинен обмежуватися муніципальними та регіональними кордонами.