Управління буває вдалим тільки тоді, коли забезпечена його незмінне і безперервний розвиток, коли вводяться конфігурації, що забезпечують не тільки лише життєстійкість організації, та й скупчення потенціалу нововведень. Розвитку такого процесу допомагає дослідження систем управління. У підсумку такого дослідження розробляються і пропонуються більш дієві варіанти побудови систем управління.

Якщо спиратися лише на досвід, здоровий глузд і інтуїцію, то нереально приймати правильні рішення. Для правильного управління та прийняття рішень існує необхідність вивчити ситуацію, умови, завдання та причини ефективності діяльності керованої організації, потрібен обгрунтований вибір рішень з усього ймовірної кількості варіантів.

Тому всеохопне дослідження систем управління допомагає знайти правильний напрямок розвитку організації. У незмінному розвитку знаходиться будь-яка організація, цей процес складається з вирішення величезної кількості проблем, які слідують одна за одною, може бути з’являються спільно. Це час від часу відбувається раптово, гострі моменти нерідко не залишають часу на обдумування ситуацій. Якщо рішення будуть прийматися несвоєчасно, то для організації це може обернутися кризою.

Тому потрібно дослідження систем управління, яке допомагає виробляти управління з найвищою якістю управлінських рішень. Суть такого дослідження полягає в тому, щоб розпізнати перепони і проблемні ситуації, а потім знайти їх місце в загальній системі скоплених пізнань. Потім необхідно виявити зміст, характеристики і закономірності поведінки та їх розвиток.

Після такого аналізу дослідження систем управління знаходить шляхи, здібності та засоби для того, щоб використовувати вже нові пізнання про об’єкт дослідження в практиці вирішення виникаючих проблем. Кожне дослідження має мету, об’єкт і предмет дослідження, компанію і методологію його проведення, придбані результати, які зобов’язані мати можливість їх практичної реалізації.

Дослідження систем управління можна проводити роздільно від об’єкта управління. Тому разом із самою системою управління також об’єктом виступає і керована система (компанія, асоціація, компанія, підприємство та інші). Основоположним елементом в процесі дослідження є людина, тому що конкретно його діяльність визначає існування і подальший розвиток цієї системи.

Більш повним є предметне і параметричне дослідження систем управління, тому що воно розглядає всі ймовірні об’єкти та їх взаємодія. Предмети і характеристики систем управління стають для дослідника нюансом прояви суті цієї системи управління. Як правило це бувають тенденції та завдання, що виникають в процесі діяльності підприємства.

Неуввязками зазвичай буває якісь реальні суперечності, які вимагають власного рішення. Це можуть бути перепони в самій організації управління, механізмах мотивації, професіоналізмі персоналу, використанні комп’ютерних технологій і т.д.. Зазвичай, у підсумку проведених дослідних робіт з’являються практичні результати. Це можуть бути поради щодо необхідного зміні якихось сторін функціонування системи управління, по збільшенню властивості і вдосконаленню практичної діяльності всього персоналу і менеджера.

Поради можуть бути економічного, соціально-психологічного, організаційного змісту. Можуть відноситися до різних областей: мотивація управління, інформаційного забезпечення, конфігурації критерій діяльності, властивості діяльності, конкурентоспроможності, головним тенденціям розвитку і додатковим факторам розвитку.