Провідною метою діяльності підприємства є доход і прибуток. Чим відрізняється прибуток від виручки?

Дохід являє собою основне джерело формування грошових резервів, як окремого підприємства, так і муніципального бюджету. Застосування доходу як головного показника ефективності діяльності дає можливість встановити реальний економічний ефект від результатів діяльності кожного окремого підприємства.

Прибуток — головний грошовий показник, що відображає підсумок діяльності організації. Дохід і прибуток взаємопов’язані. У критеріях ринку, незаплямований дохід представляється у формі прибутку. Єдність функцій, які робить доход і прибуток в їх взаємообумовленості, робить їх елементами господарювання, які відображають економічні інтереси суспільства, підприємства і кожного працівника. У зв’язку з цим, проблема формування та перерозподілу доходу, також її рішення на практиці, забезпечує залежність діяльності підприємства від величини придбаного і залишився в розпорядженні доходу.

У критеріях ринкових відносин підприємства є відносно незалежними. Встановивши вартість на свою продукцію, вони реалізують її, отримуючи натомість валютну виручку. Але це не свідчить про прибутки. Для того щоб встановити, який економічний ефект від діяльності підприємства, потрібно зіставити виручку від виробництва і реалізації продукції з понесеними витратами, це і є собівартістю продукції.

Підприємство у власній діяльності завжди попереду себе ставить метою дохід і прибуток, але далеко не у всіх випадках його отримує. Для того щоб це вийшло, виручка повинна перевершувати собівартість, в даному випадку економічний підсумок підприємства свідчить про одержання прибутку. У випадку, коли виручка перекриває собівартість продукції, можна гласить тільки про відшкодування витрат на створення продукції. У схожій ситуації відсутній прибуток, а означає і джерело розвитку підприємства. У разі якщо витрати перевершують обсяг виручки від реалізації продуктів і послуг, організація зазнає збитків, свідчить про недоброму становищі організації та приблизний банкрутство.

У загальну величину виручки підприємства врубається дохід і прибуток. Прибуток продовжує брати участь в обороті, тому що її частина заходить у сплату податкових платежів. У результаті у підприємства залишається сума чистого прибутку, тобто різниця між остаточним грошовим результатом і сумою сплачених податків.

Що таке валовий дохід і валовий прибуток?

Валовий дохід являє собою дохід, який обчислюється у валютному вираженні, який підприємство зазвичай отримує від реалізації продукції. Синонімом поняття «валовий дохід» є поняття «оборот». Під сумою валового доходу може передбачатися або вся його сума стовідсотково або за встановлений період часу.

Валовий прибуток являє різницю між чистим доходом і витратами на створення реалізованої продукції. При всьому цьому собівартість не включає зарплату, податки і інші витратні витрати.

У рамках переходу на ринкові умови, дохід і прибуток стали рушійною силою підприємницької діяльності. Конкретно вони визначають, що краще створювати, яким чином, це робити і для яких клієнтів створювати продукцію. Отримання доходу — головна мета підприємства, тому що вона служить джерелом його розвитку. Підвищення доходу формує базу для самофінансування, яке є основною умовою господарської діяльності. Це базується на принципі повної окупності витрат на створення і розширення виробничої бази організації.

У зростанні характеристик прибутку підприємства зацікавлені як саме підприємство, так і уряд, у зв’язку з підвищенням бази оподаткування. Таким макаром, дохід є головним чинником оцінки економічної діяльності.