У відповідності зі ст.50 штатському кодексу всі юридичні особи в РФ поділяються на комерційні організації та некомерційні.

Мета комерційних організацій — отримання прибутку і її рассредотачіваніе між всіма учасниками.

Список видів комерційних організацій є закритим. До них відносяться:

1) господарські приятельства і суспільства;

2) унітарні, муніципальні міські підприємства;

3) кооперативи виробничі.

Некомерційні організації створюються фізичними та юридичними особами. Некомерційні організації не ставлять мети одержання прибутку. Вони мають право на втілення підприємницької діяльності, але прибуток не можна розподіляти між учасниками, вона витрачається в узгодженні з цілями, для яких організація створювалася. При розробці некомерційної організації повинен бути неодмінно сформований банківський рахунок, кошторис та особистий баланс. Список позначених у кодексі некомерційних організацій вичерпані не є.

Так які ж юридичні особи до некомерційних організацій належать?

До некомерційних організацій належать:

1) Релігійні, публічні організації та об’єднання.

Провадять діяльність у відповідність до цілей, для яких вони зроблені. Учасники не відповідають по обов’язках організацій, а ті в свою чергу по обов’язкам членів;

2) Некомерційні партнерства — засновані громадянами або юр. особами і засновані на принципі членства некомерційні організації, для сприяння членам організації в здійсненні діяльності, спрямованої на досягнення поставлених цілей;

3) формі некомерційної організації є також установа — це організація, фінансована власником, призначена для втілення управлінських та інших функцій некомерційного характеру. При дефіцитності майна установи власник несе по обов’язкам субсидіарну відповідальність.

4) Автономні некомерційні організації. Вони створюються для надання послуг у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, інших послуг на базі майнових внесків.

5) До некомерційних організацій належать різного роду фонди. Фонд — це організація, яка не має членства, яка переслідує благодійні, соціальні, культурні цілі і сотворена на базі майнових внесків. Вона вправі займатися для досягнення цілей створення підприємницькою діяльністю.

6) Асоціації та спілки. Вони створюються комерційними організаціями з метою координації підприємницької діяльності та захисту майнових інтересів.

7) До некомерційних організацій належать ще споживчі кооперативи — об’єднання (добровольчі) людей та юридичних осіб, призначені для догоджання речових та інших потреб на базі об’єднання пайових майнових внесків.

8) та ін

Будь-яка з форм некомерційної організації має свої особливості, належні цілям її створення.

Створення некомерційної організації.

У перебігу 2-х місяців відбувається реєстрація. Потрібно для реєстрації приготувати документацію:

-містить відомості про засновників;

— відомості про адресу місця перебування;

— заяву про реєстрацію, нотаріально завірена;

— установчі документи;

— рішення про розробку некомерційної організації;

— квитанцію про оплату держмита.

Некомерційна організація сотворена з моменту державної реєстрації, після цього може виробляти свою діяльність. Термін діяльності в такої організації відсутня, тому вона може не виробляти перереєстрацію. У разі ліквідації неприбуткової організації, виконуються виплати всім кредиторам, а інші кошти витрачається на цілі, заради яких організація створювалася.