Під традиційним визначенням поняття «демократична держава» прийнято усвідомлювати форму муніципального правління, пристрій якого і діяльність відповідає волі народу. При даному виді муніципального правління відбувається догоджання визнаних прав і свобод як громадянина зокрема, так і людини в цілому. Незважаючи на «заштампованность» цього поняття воно ховає за собою найглибший сенс, який час від часу розходитися з реальною ситуацією в тій або іншій країні.

Почастіше проголошено демократичний уряд не завжди в силу певних подій здатна на сто відсотків відповідати його принципам, а час від часу вони навмисно і навмисно зневажаються. Навіть високорозвинені сучасні країни, які беруть на себе (нерідко в однобокому порядку) обов’язки з підтримки демократії в світі не завжди при всьому цьому як внутрішньополітичної, так і зовнішньої діяльності строго слідують тим принципам, на захист яких стають.

Якщо пробувати скласти рейтинг держав, в яких ознаки демократичного країни реалізовані більш багато і гармонійно, то активні світу «носії демократії» займають у ньому далеченько не 1-перші місця. Залишається сподівання, що влада, заснована на суверенітет народу, виявиться більш прогресивною і життєстійкий. Сам факт того, що демократичний уряд виступає деяким зразком для форми правління в сучасному суспільстві, налаштовує на життєстверджуючий лад і вселяє надію у світле майбутнє «народного управління». Створюються суспільства цивілізованих країн, метою яких конкретно колективне підтримання на міждержавному рівні демократичних принципів.

Якщо розглядати пильно більш нерідко зустрічаються як синоніми поняття, можна побачити, що правове, конституційне і демократичний уряд це далеченько не одне і те ж. При всій смисловій близькості цих визначень, кожен відображає свій бік розвитку прогресивного управління в країні.

Для того щоб демократичний уряд не було порожнім звуком потрібно, щоб у країні сформувалося даний штатське суспільство. Завзяття влади до етатизм мінімізується, а кордони його втручання в духовну і економічне життя повинні суворо дотримуватися, забезпечуючи свободу культури та підприємництва. Основною функцією країни, тримається демократичних норм, є забезпечення всенародних інтересів, захист чоловічих і цивільних прав і свобод має бути безперечним. Тоталітарний уряд являє собою повну протилежність демократичному, це два взаємно виключають одна одну поняття.

У великій кількості ознак демократичного країни важливими слід вважати реальну презентабельну демократію і найбільший рівень забезпечення прав і свобод, як громадянина, так і людини. Під презентабельною демократією слід усвідомлювати втілення принципу народовладдя через установи, що мають виборні природу. У їх задачки заходить уявлення людей, вони наділяються виключним законодавчим правом. У презентабельних органів (ними є виборні органи місцевого самоврядування, парламенти) мається право виробляти рішення більш актуально принципових питань народу від прийняття бюджету і вирішення територіальних суперечок до оголошення війни і введення надзвичайного і воєнного стану.

Конституціями різних держав презентабельним органам надані різні можливості. Посеред їх законодавча влада і прийняття бюджету є важливими і обов’язкових. Презентабельні органи не завжди прямо держут під контролем виконавчу владу, схоже стан справ спостерігається тільки при парламентській формі правління, але будь-яка система наділяє їх особливими конституційними можливостями в цій сфері. Висока ефективність функціонування презентабельних органів досягається в процесі співпраці з органами наділених виконавчою владою. При всьому цьому має суворо дотримуватися вимога невтручання виконавчої влади в діяльність презентабельного установи і відсутність конкуруючої законодавчої влади.

Забезпечення штатських і загальнолюдських прав і свобод є невід’ємною ознакою демократичного країни. Почастіше недотримання конкретно цього принципу ставить під сумнів демократичність окремо взятого країни. Реалізація на практиці повністю того правового мінімуму, задекларований головним законом країни, є головним завданням усіх гілок влади.